Kredi ve Banka Haberleri
Ziraat Bankası Kredi Tahsis Ücretini Geri Alma
0

Bankalar,  şubelerinden kullanmış olduğunuz krediler için kredi tahsis ücreti adı altında masraf kesmektedirler. Kredi Tahsis Ücreti kesilmesi 3 Ekim 2014 tarihinde çıkan yönetmelik ile yasal hale getirildi. Artık bankalar kullandığınız kredinin binde beşi oranında ücret kesintisini yapabilecek.
Bizim burada ayrıca değinmek istediğimiz konu 3 Ekim 2014 tarihinden öncesi 10 yıllık süre içerisinde bankanızın sizden kestiği kredi tahsis ücretlerini geri alabilir misiniz? Yada nasıl alırız gibi sorularına cevap vermek olacaktır.
Bankaların kestiği kredi tahsis ücretlerini alabilmeniz için kesildiğine dair dayanak belgeniz ve dilekçeniz ile bağlı bulunduğunuz Tüketici Hakem Heyetine başvurmak olacaktır. Heyet sizler için bir karar çıkartarak size ve şikayet edilen bankaya bunu PTT tebligat yoluyla yapacaktır.
Aşağıda bankanıza ait kredi tahsis ücreti Tüketici Hakem Heyeti Karar Örneğini veriyorum.

Ziraat Bankası Kredi Tahsis Ücreti Tüketici Hakem Heyeti Karar Örneği


Şikayet Konusu                  : Kredi Tahsis Ücreti
Şikayet Tarihi                      : 09.06.2014
Karar Tarihi                          : 27.02.2015
Olayın Özeti: Tüketici, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. den 2014 tarihinde kredi kullandığını  kendisinden kredi tahsis ücreti adı altında 210,00 TL. ücret aldığını alınan bu ücretin iadesinin sağlanmasını talep etmektedir.
Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: : İlgili firmadan 03.07.2014 tarihli yazımızla savunma istenmiş verilen cevapta” Kredi kullandırımı sırasında alınan komisyonlar, müşteriye karşılıklı varılan mutabakat sonucu imzalanan sözleşme kapsamında kullandırılan ve fiyatlaması faiz ve komisyon ile beraber değerlendirilerek belirlenmiş olan komisyonlardır.Bireysel kredi kullandırımı talebi ile gelen müşterilerimize faiz komisyon ve ücretlerimize ilişkin bilgi verilmekte ve müşterilerimizin kabulünün ardından kredi kullandırımı yapılmaktadır. Şikayetçiye ait masraf ekstreleri  ekte tarafınıza sunulmuştur.Gereğini bilgilerinize arz ederiz denilmektedir.
İnceleme ve Gerekçe: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 5. Maddesinde (Mülga 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4822 Sayılı Kanun ile değişik 6. Maddesi) sözleşmedeki haksız şart düzenlenmiştir. Satıcı ve sağlayıcının tüketici ile müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhinde dengesizliğe neden olan sözleşmenin koşulları haksız şart olarak kabul edilmiştir. Haksız Şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Sözleşme önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketici ile müzakere edilmediği kabul edilir.  Sözleşmeler bankalar tarafından matbu  ve standart olarak hazırlanmakta ve boş kısımlara rakam, isim ve adres bilgileri yazılarak doldurulmaktadır. Bu durumda tüketici ile müzakereden bahsedilemez ve her ne ad altında olursa olsun yapılan kesintiler haksız şart olarak olmaktadır   tespit ve   kanaati  doğrultusunda   aşağıdaki  hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Tüketicinin talebinin KABULÜNE;“Kredi Tahsis Ücreti” adı altında tüketiciden haksız olarak alınan 210,00 TL’nin  Şikayet edilen tarafından tüketiciye iade edilmesine,
6502 Sayılı Kanunun 70. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca, şikayet dosyası için yapılan 27,00 TL tebligat ücretinin şikayet edilen tarafından ödenmesine, şikayet edilenden işbu 27,00 TL’nin 6183 Sayılı Yasa uyarınca tahsili için karar örneğinin şikayet edilenin bulunduğu yerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne tebliğine, ödendiğine ilişkin alındı belgesi veya muhasebe işlem fişinin aslının veya noter onaylı örneğinin ….. Hakem Heyeti Başkanlığına iletilmesine, itirazı kabil olmak üzere karar verildi.
NOT: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 70.  Maddesinin 3. fıkrası uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

<

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ