Kredi ve Banka Haberleri
Ziraat Bankası Hesap İşletim Ücretini Geri Alma
0

Aşağıda bankanıza ait hesap işletim ücreti Tüketici Hakem Heyeti Karar Örneğini veriyorum.

Ziraat Bankası Hesap İşletim Ücreti Tüketici Hakem Heyeti Karar Örneğini


Şikayet Konusu                      :Hesap İşletim Ücreti
Şikayet Tarihi                       :23.06.2014
Karar Tarihi                           : 30.01.2015
Olayın Özeti: : Tüketici, Ziraat Bankasının  (…. ) No’lu hesabının kullanıcısı olduğunu, hesabından 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014 tarihlerinde Hesap İşletim Ücreti adı altında toplam 165,00 TL bedel talep edildiğini ve hesabından kesildiğini beyan ile şikayette bulunarak, yasal olmayan ve kendisinden haksız olarak  alınan bu ücretin iadesini arz ve talep etmektedir.
Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili firmadan 02.10.2014 tarihli yazımızla savunma istenmiş verilen cevapta Mevcut uygulamada müşteriler Banka ile mevduat ilişkisine girmekle, hem paralarının güvenli bir şekilde saklanması hizmeti almakta, hem de aralarındaki sözleşme uyarınca bir dizi hizmet ve imkanın yanı sıra vadesiz mevduat dahi olsa faiz geliri elde etmektedirler. Oysa, Tüketici Hukuku’nun uygulanabilmesi için ortada bir “tüketim işlem”i olmalıdır. Yargıtay açıkça mevduat hesabından alınan hesap işletim ücretinin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilemeyeceğini, çok güncel bir kararı ile belirtmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E.2013/17905, K.2014/165 sayılı kararı ile açıkça hesap işletim ücretinin Tüketici Kanunu’na dahil olmadığını belirtmiştir.Öte yandan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun; “Faiz oranları ile diğer menfaatler” başlıklı 144. Maddesinde;”Bakanlar Kurulu’nun yetkisini devrettiği T.C. Merkez Bankası’nın 2006/1 sayılı Tebliğine göre:”bankalarca reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere uygulanacak faiz oranları ile faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve sınırları serbestçe belirlenir” hükmü yer almaktadır. Sonuç olarak gerek usul gerekse esasa ilişkin açıklamalarımız çerçevesinde işbu başvurunun kabul edilmesi mümkün olmayıp, reddedilmesi gerektiğini arz ederiz denilmektedir.
İnceleme ve Gerekçe: Tüketicinin dosyası incelenmiş ve bankanın, Hesap İşletim Ücreti adı altında tüketiciden ücret talep etme hakkı olmadığı, bankanın vadesiz hesap açarak para akışından ve komisyon ücretlerinden zaten menfaat temin ettiği, ayrıca 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. Maddesinde ifadesini bulan düzenlemeye aykırıdır. Genellikle son zamanlarda banka vb. kuruluşların aynı şekilde hesap işletim bedeli yada yıllık kredi kartı aidatı adı altında mudi ve müşterilerden çok farklı biçim ve miktarlarda ücret almaya başladıkları toplumumuzda öne çıkmış işlemler haline gelmiştir.Kaldı ki alınan ücretin verilen hizmetin karşılığını bulduğu veya hizmete göre makul, hak ve nesafete uygun olduğu tartışmalıdır.Ayrıca 6502 Sayılı Yasanın 6/1 maddesi, tüketici ile müzakere edilmeden herhangi bir konunun sözleşmede yer almasını haksız şart olarak düzenlemiştir. Yine Kanunun 6. Maddesi gereğince Bakanlık tarafından çıkarılmış olan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik’in “Haksız Şart” başlıklı 5. Maddesinde “Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” Hükmüne yer verilmektedir. Bu bağlamda, tüketici akitlerinde yer alan haksız akit şartlarına Avrupa Birliği direktifi de tarafların pazarlık gücünün eşit olmamasıyla değil, mal ve hizmetleri üreten yada tedarik eden kişinin tüketiciye nazaran sahip olduğu yüksek ekonomik gücü kötüye kullanması ile ilgilenmiştir. Söz konusu direktifte bir akit şartının taraflarca münferiden müzakere edilmiş olduğu hallerde de eğer akdin genel olarak değerlendirilmesi neticesinde o şartın önceden formüle edilmiş standart bir şart olduğu anlaşılıyorsa, bu şart haksız olarak nitelendirilerek yasaklanması yoluna gidilmiştir. Denildiğinden aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
 HÜKÜM: Tüketicinin talebinin KABULÜNE,
1- Hesap İşletim Ücreti adı altında tüketiciden haksız olarak alınan 165,00  TL’nin  şikayet edilen tarafından tüketiciye iade edilmesine,
2-6502 Sayılı Kanunun 70. Maddesine göre bu dosya için yapılan 27.00 TL  tebligat ücretinin şikayet edilen
tarafından ödenmesine, şikayet edilenden işbu 27,00 TL‘nin 6183 sayılı yasa uyarınca tahsili için karar örneğinin şikayet edilenin bulunduğu yerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne tebliğine, ödendiğine ilişkin alındı belgesi veya muhasebe işlem fişinin  aslının veya noter onaylı örneğinin …. Hakem Heyeti Başkanlığına iletilmesine İtirazı kabil olmak üzere karar verildi.
NOT: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 70.  Maddesinin 3. fıkrası uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ