Kredi ve Banka Haberleri
Ziraat Bankası Dekont Ücreti İadesi
0

Ziraat Bankası Dekont Ücreti İadesi

Bankalar,  şubelerinde açmış olduğunuz hesaplardan yapılan iş ve işlemlerin dökümü için dekont ücreti adı altında masraf kesmektedirler. Dekont ücretinin kesilmesi 3 Ekim 2014 tarihinde çıkan yönetmelik ile yasal hale getirildi. Artık bankalar daha önce yaptığınız işlemlere ait dekontları verirken bu ücreti kesebilecekler.

Bizim burada ayrıca değinmek istediğimiz konu 3 Ekim 2014 tarihinden öncesi 10 yıllık süre içerisinde bankanızın sizden kestiği dekont ücretlerini geri alabilir misiniz? Yada nasıl alırız gibi sorularına cevap vermek olacaktır.

Bankaların kestiği Dekont Ücretlerini alabilmeniz için kesildiğine dair dayanak belgeniz ve dilekçeniz ile bağlı bulunduğunuz Tüketici Hakem Heyetine başvurmak olacaktır. Heyet sizler için bir karar çıkartarak size ve şikayet edilen bankaya bunu PTT tebligat yoluyla yapacaktır.

Aşağıda bankanıza ait Dekont Ücreti Tüketici Hakem Heyeti Karar Örneğini veriyorum.

Şikayet Konusu                 :Dekont Masraf Ücreti

Şikayet Tarihi                   :07.04.2014    

Olayın Özeti: Tüketici, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’den daha önce kullanmış olduğu kredilerin dosya masrafını gösterir belge istediğinde bankanın kendisinden dekont masraf ücreti adı altında 80,00 TL bedel tahsil edildiğini haksız yere kesilen bu bedelin tarafına iadesinin sağlanmasını talep etmektedir.

Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili firmadan 10.04.2014 tarihli yazımızla savunma istenmiş verilen cevapta;”Bankalar Türk Ticaret Kanunu ile Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde hizmet veren kuruluşlar olup, Türk Ticaret Kanununun 20. Maddesini; Tacir olan veya olmayan bir kimseye, ticari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmüş olan tacir, münasip bir ücret isteyebilir hükmü uyarınca, bankaların tacir niteliğini haiz olmaları itibariyle, tüm bankacılık hizmet ve işlemleri için ücret ve masraf tahakkuk ettirmek suretiyle hizmet vermeleri yasaya uygundur.Bankalar verdikleri hizmet karşılığında müşterilerden faiz dışında aldıkları ücretin, komisyonun ve masrafların nitelik ve azami sınırlarını serbestçe belirlemekte olup,krediye ilişkin bütün giderler müşterilere kredinin kullandırılmasından önce bildirilmekte, müşteri ile banka arasında akledilen sözleşmede açık olarak hükme bağlanmaktadır. Bankamızca da bu çerçevede, sektördeki tüm diğer bankalar gibi müşterilerimize verdiğimiz hizmetler karşılığında operasyon maliyetleri ve piyasa koşulları da dikkate alınarak fiyatlama yapılmaktadır.”denilmektedir.

İnceleme ve Gerekçe: Tüketicinin dosyası ve ekleri incelenmiştir. Evrensel Tüketici haklarından biriside Tüketicinin Bilgi Edinme Hakkıdır. Banka tarafından tüketicinin faydalandığı hizmetin içeriğine öğrenmek amacıyla ücret istenmiştir. Bankanın aldığı paranın haklı, makul ve belgelendirilebilir olması gereklidir. Tüketiciden istenen bedel ise haksız ve fahiş olduğu tespit ve kanaati doğrultusunda aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Tüketicinin talebinin KABULÜNE;“Dekont Masraf Ücreti” adı altında tüketiciden haksız olarak alınan 80,00 TL’nin şikayet edilen  tarafından tüketiciye iade edilmesine,

6502 Sayılı Kanunun 70. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca, şikayet dosyası için yapılan 27,00 TL tebligat ücretinin şikayet edilen tarafından ödenmesine, şikayet edilenden işbu 27,00 TL’nin 6183 Sayılı Yasa uyarınca tahsili için karar örneğinin şikayet edilenin bulunduğu yerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne tebliğine, ödendiğine ilişkin alındı belgesi veya muhasebe işlem fişinin aslının veya noter onaylı örneğinin Hakem Heyeti Başkanlığına iletilmesine,itirazı kabil olmak üzere karar verildi

NOT: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 70.  Maddesinin 3. fıkrası uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ