Kredi ve Banka Haberleri
Vakıfbank Kredi Kartı Aidatını Nasıl Geri Alırım?
0

Aşağıda Vakıflar Bankasının Kredi Kartı Aidatına Ait Tüketici Hakem Heyeti Kararı Örneğini yayınlıyorum.

Şikayet Konusu              :Yıllık Kart Aidatı

Şikayet Tarihi                   :07.07.2014

Karar Tarihi                 : 15.05.2015

Olayın Özeti: Tüketici, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ‘nin (5421********….) No’lu kredi kartı hamili olduğunu, kendisine 2010-2011-2012 tarihli hesap ekstresinde toplam 110,00 TL yıllık üyelik aidatı talep edildiğini ve hesabından kesildiğini beyan ile şikayette bulunarak, yasal olmayan ve kendisinden haksız olarak alınan bu ücretin iadesini arz ve talep etmektedir.

Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili firmadan 04.11.2014 tarihli yazımızla savunma istenmiş, İlgili firma savunmasında;Kredi Kartları ile ilgili üyelik ücreti tahsilatları Bankalarca Türkiye’de geçerli olan Mevzuat çerçevesinde düzenlenmekte olup ayrıca; Bakanlar Kurulunun 22.11.2006 tarih 26354 sayılı “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Özek Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Karar”ının 4. Maddesi kapsamında T.C.Merkez Bankasının 2006/1 sayılı Tebliğinin Kredi Faiz Oranları Ve Diğer Menfaatler başlıklı 4. Maddesinde “Bankalarca, reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere uygulanacak faiz oranları ile faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve sınırları serbestçe belirleneceği” hükmü düzenlenmiştir.denilerek itirazın reddi talep edilmiştir.

İnceleme ve Gerekçe: Tüketicinin dosyası incelenmiş ve bankanın, Kredi Kartı Aidatı adı altında tüketiciden ücret talep etme hakkı olmadığı, bankanın vadesiz hesap açarak para akışından ve komisyon ücretlerinden zaten menfaat temin ettiği, ayrıca 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. Maddesinde ifadesini bulan düzenlemeye aykırıdır. Genellikle son zamanlarda banka vb. kuruluşların aynı şekilde hesap işletim bedeli yada yıllık kredi kartı aidatı adı altında mudi ve müşterilerden çok farklı biçim ve miktarlarda ücret almaya başladıkları toplumumuzda öne çıkmış işlemler haline gelmiştir. Kaldı ki alınan ücretin verilen hizmetin karşılığını bulduğu veya hizmete göre makul, hak ve nesafete uygun olduğu tartışmalıdır.Ayrıca 6502 Sayılı Yasanın 6/1 maddesi, tüketici ile müzakere edilmeden herhangi bir konunun sözleşmede yer almasını haksız şart olarak düzenlemiştir. Yine Kanunun 6. Maddesi gereğince Bakanlık tarafından çıkarılmış olan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik’in “Haksız Şart” başlıklı 5. Maddesinde “Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” Hükmüne yer verilmektedir. Bu bağlamda, tüketici akitlerinde yer alan haksız akit şartlarına Avrupa Birliği direktifi de tarafların pazarlık gücünün eşit olmamasıyla değil, mal ve hizmetleri üreten yada tedarik eden kişinin tüketiciye nazaran sahip olduğu yüksek ekonomik gücü kötüye kullanması ile ilgilenmiştir. Söz konusu direktifte bir akit şartının taraflarca münferiden müzakere edilmiş olduğu hallerde de eğer akdin genel olarak değerlendirilmesi neticesinde o şartın önceden formüle edilmiş standart bir şart olduğu anlaşılıyorsa, bu şart haksız olarak nitelendirilerek yasaklanması yoluna gidilmiştir. Denildiğinden aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Tüketicinin talebinin kabulüne,

1- Yıllık Kart Aidatı adı altında tüketiciden haksız olarak alınan 110,00 TL’nin  şikayet edilen tarafından tüketiciye iade edilmesine,

2-6502 Sayılı Kanunun 70. Maddesine göre bu dosya için yapılan 27.00 TL  tebligat ücretinin şikayet edilen tarafından ödenmesine, şikayet edilenden işbu 27,00 TL‘nin 6183 sayılı yasa uyarınca tahsili için karar örneğinin şikayet edilenin bulunduğu yerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne tebliğine, ödendiğine ilişkin alındı belgesi veya muhasebe işlem fişinin  aslının veya noter onaylı örneğinin ….. Hakem Heyeti Başkanlığına iletilmesine

İtirazı kabil olmak üzere karar verildi.

NOT: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 70. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ