Kredi ve Banka Haberleri
Vakıfbank Dosya Masrafı
0

vakifbank

Şikayet Konusu                        : Dosya Masrafı

Şikayet Tarihi                           : 29.05.2015                                                                         

Olayın Özeti: : Tüketici, TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O./ Şubesi ‘nden  22.01.2007  yılında  kredi kullandığını ve kendisinden Masraf adı altında 120,00 TL ücret aldığını belirterek,  alınan bu ücretin iadesinin sağlanmasını talep etmektedir.

Şikâyet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili firmadan 14.08.2015 tarihli yazımızla savunma istenmiş, İlgili firmaya PTT kanalıyla iş yerinde daimi çalışana tebligat yapılmış alınan cevapta “Tüketici kredi kullandırım aşamasında söz konusu sözleşmenin mütemmim cüz-ü olan “Tüketici Kredileri Ödeme Planını” ödeme planında açık bir şekilde yer alan masraf  tutarını tüketici  görerek imzalamış ve bu ödemeyi yapmayı kabul etmiştir. Açıklanan nedenlerle yasal dayanaktan yoksun olan şikayetin reddine karar verilmesini arz ve talep etmektedir.” denilmektedir.

İnceleme ve Gerekçe: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 5. Maddesinde (Mülga 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4822 Sayılı Kanun ile değişik 6. Maddesi) sözleşmedeki haksız şart düzenlenmiştir. Satıcı ve sağlayıcının tüketici ile müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhinde dengesizliğe neden olan sözleşmenin koşulları haksız şart olarak kabul edilmiştir. Haksız Şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Sözleşme önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketici ile müzakere edilmediği kabul edilir.  Sözleşmeler bankalar tarafından matbu ve standart olarak hazırlanmakta ve boş kısımlara rakam, isim ve adres bilgileri yazılarak doldurulmaktadır. Bu durumda tüketici ile müzakereden bahsedilemez ve her ne ad altında olursa olsun yapılan kesintiler haksız şart olduğunun tespit ve kanaati doğrultusunda aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Tüketicinin talebinin KABULÜNE;  Masraf” adı altında tüketiciden haksız olarak alınan 120,00  TL’nin şikâyet edilen tarafından tüketiciye iade edilmesine,

6502 Sayılı Kanunun 70. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca, şikâyet dosyası için yapılan 30,00 TL tebligat ücretinin şikâyet edilen   tarafından ödenmesine, şikâyet edilenden işbu  30,00 TL’nin 6183 Sayılı Yasa uyarınca tahsili için karar örneğinin şikâyet edilenin bulunduğu yerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne tebliğine, ödendiğine ilişkin alındı belgesi veya muhasebe işlem fişinin aslının veya noter onaylı örneğinin ……. Hakem Heyeti Başkanlığına iletilmesine, itirazı kabil olmak üzere karar verildi.

NOT: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 70.  Maddesinin 3. fıkrası uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ