Kredi ve Banka Haberleri
Türkiye Halk Bankası Dekont Ücreti İadesi
0

Bankalar,  şubelerinde açmış olduğunuz hesaplardan yapılan iş ve işlemlerin dökümü için dekont ücreti adı altında masraf kesmektedirler. Dekont ücretinin kesilmesi 3 Ekim 2014 tarihinde çıkan yönetmelik ile yasal hale getirildi. Artık bankalar daha önce yaptığınız işlemlere ait dekontları verirken bu ücreti kesebilecekler.

Bizim burada ayrıca değinmek istediğimiz konu 3 Ekim 2014 tarihinden öncesi 10 yıllık süre içerisinde bankanızın sizden kestiği dekont ücretlerini geri alabilir misiniz? Yada nasıl alırız gibi sorularına cevap vermek olacaktır.

Bankaların kestiği Dekont Ücretlerini alabilmeniz için kesildiğine dair dayanak belgeniz ve dilekçeniz ile bağlı bulunduğunuz Tüketici Hakem Heyetine başvurmak olacaktır. Heyet sizler için bir karar çıkartarak size ve şikayet edilen bankaya bunu PTT tebligat yoluyla yapacaktır.

Aşağıda bankanıza ait Dekont Ücreti Tüketici Hakem Heyeti Karar Örneğini veriyorum.

Şikayet Konusu                     : Dekont Masrafı

Şikayet Tarihi                        :25.06.2014

Olayın Özeti: Tüketici, TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.’den daha önce kullanmış olduğu kredilerin dosya masrafını gösterir belge istediğini bankanın kendisinden dekont ücreti adı altında 75,00 TL bedel tahsil edildiğini bu bedelin kendisinden haksız yere alınan bir bedel olduğunu, haksız yere alınan bu ücretin iadesinin sağlanmasını talep etmektedir.

Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili firmadan 02.10.2014 tarihli yazımızla savunma istenmiş, verilen cevapta 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 80. Maddesinin “i” bendine dayanarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan Alınan uygunluk ile”Türkiye Bankalar Birliğinin Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hazırlanarak 01.09.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, mezkur tebliğin 11. Maddesi gereği, tebliğ hükümleri 01.09.2013 tarihinden itibaren akdedilen yada yenilenen sözleşmelere uygulanması gerekmektedir. Bankacılık Kanununun 144. Maddesinden aldığı yetkiye istinaden konuyla ilgili 16.10.2006 tarih ve 2006/11188 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı bulunduğunu, yasal düzenlemelerin ilkinin Merkez Bankası’nın 2006/1 sayılı “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ ve onun 4. maddesinde “…diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve sınırları serbestçe belirlenir.” hükmü ile bankalara söz konusu ücretlerin belirlenmesinde herhangi bir sınır getirilmemiş olup aksine bu hususta serbestliği getirdiğini, Bankalar Kanunu ile serbestliği getirildiğinden ve açıklanan yasal düzenlemeler muvahecesinde Bankanın dosya masrafı (kullandırım masrafı) talep ve tahsil yetkisi hakkı kanuni dayanakları bulunan hukuka uygun bir talep olduğu ve tüm bu hususlar çerçevesinde şikayetin reddine karar verilmesini arz ve talep ettiklerini bildirmişlerdir.

İnceleme ve Gerekçe: Tüketicinin dosyası ve ekleri incelenmiştir. Evrensel Tüketici haklarından biriside Tüketicinin Bilgi Edinme Hakkıdır. Banka tarafından tüketicinin faydalandığı hizmetin içeriğine öğrenmek amacıyla ücret istenmiştir. Bankanın aldığı paranın haklı, makul ve belgelendirilebilir olması gereklidir. Tüketiciden istenen bedel ise haksız ve fahiş olduğu tespit ve kanaati doğrultusunda aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Tüketicinin talebinin KABULÜNE;“Dekont Ücreti” adı altında tüketiciden haksız olarak alınan 75,00TL’nin  Şikayet edilen tarafından tüketiciye iade edilmesine,

6502 Sayılı Kanunun 70. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca, şikayet dosyası için yapılan 27,00 TL tebligat ücretinin şikayet edilen tarafından ödenmesine, şikayet edilenden işbu 27,00 TL’nin 6183 Sayılı Yasa uyarınca tahsili için karar örneğinin şikayet edilenin bulunduğu yerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne tebliğine, ödendiğine ilişkin alındı belgesi veya muhasebe işlem fişinin aslının veya noter onaylı örneğinin ….. Hakem Heyeti Başkanlığına iletilmesine,itirazı kabil olmak üzere karar verildi.

NOT: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 70.  Maddesinin 3. fıkrası uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ