Kredi ve Banka Haberleri
TEB Dosya Masrafı Kararı
0

TEB Dosya Masrafı Tüketici Hakem Heyeti Karar Örneği

Şikayet Konusu        : Dosya Masrafı

Şikayet Tarihi           : 10.10.2013

Karar Tarihi             : 04.02.2014

Olayın Özeti: Tüketici, TEB A.Ş.’den   07.04.2006  tarihinde kullanmış olduğu krediye istinaden kesilen   75,00 TL Dosya Masrafının iadesini talep etmektedir

Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: 10.10.2013 tarih ve …..  sayılı savunma yazımıza istinaden TEB A.Ş. savunma yazılarında;  cevapta  müşterimiz fek ücreti bilgisi dahilinde alındığını ayrıca müşteri hesabından kredi kullandırım sırasında yansıtılan tüm masraflar ile ilgili olarak kredi kullandırımı sırasında bilgi verilmiş ekspertiz ücreti olarak tahsil edilen tutarda ipoteğe konu mülk ziyaret edildiğinden tahsil edilmiştir…Müşterimizin imzaladığı kredisi Sözleşmesi’nin 3.Maddesi olan diğer gider ücret ve masraflar başlığı altında bankanın kredi istihbarat masrafı ve kredi kullandırım komisyonun alınacağı bilgisi ayrıca yer almaktadır.müşterimiz faiz oranlarının sabit belirlenmesi halinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir yada birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılaması durumunda konut finansman kuruluşu tarafından tüketiciden erken edeme ücreti talep edilebilir Kredi Tespit ücreti-Komisyon Ücreti Yapılandırma masrafları ile ilgili olarak. herhangi bir ihtirazı kayıt ileri sürmeksizin kredisini kullanmıştır.Müşterinin şikayetine konu olan dosya masrafı, ücretinin yukarıdaki bahsi geçen dayanaklar çerçevesinde tahsil edilmiş olup, iptali yada iadesinin mümkün  olamayacağını beyan  etmiştir.

İnceleme ve Gerekçe: Tüketicinin dosyası ve ekleri ile Şikayetlinin savunması incelenmiştir, 4077 sayılı kanun 10 maddesi uyarınca “Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerinde tüketici aleyhine değiştirilemez” Hükmü gereği, ayrıca genel kural olan yasaların geriye yürütülemeyeceği ilkesi ve yine kararın” Yürürlük” başlıklı 2. Maddesinde de “Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer” hükmü gereğince tüketici hukuken korunulmuştur.Yine Kanunun 6.maddesi gereğince Bakanlık tarafından çıkarılmış olan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şart Hakkında Yönetmeliğin “Haksız Şart” başlıklı 5. Maddesinde  “Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” Hükmüne yer verilmektedir. Bu bağlamda, tüketici akitlerinde yer alan haksız akit şartlarına ilişkin tarafların pazarlık gücünün eşit olmamasıyla değil, mal ve hizmetleri üreten ya da tedarik eden kişinin tüketiciye nazaran su olduğu yüksek ekonomik gücü kötüye kullanması ile ilgilenmiştir. Söz konusu direktifte, bir akit şartının taraflarca Münferit müzakere edilmiş olduğu hallerde de, eğer akdin genel olarak değerlendirilmesi neticesinde o şartın önceden formüle edilmiş standart bir şart olduğu anlaşılıyorsa, bu şart haksız olarak nitelendirilerek yasaklanması yoluna gidilmişti. hayat sigortası, deprem sigortası, ferdi kaza sigortası gibi sigortaları kredi verme işleminin. gerçekleştirilmesi sırasında gerçekleştirdikleri, bu sigortaları genellikle bankanın bağlantılı sigorta şirketleri üzerinden yaptıkları ve bu konuda tüketiciye bu talebi reddetme imkanı tanınmadığı sıkça görülmektedir. 4077 sayılı  6/1 maddesi, “satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden  tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır” demektedir tümüyle bankanın inisiyatifinde olduğu, bu işlem kabul edildiğinden Dosya Masrafı Hayat sigorta    kesintileri ile ilgili talebinin usul ve yasaya uygun olmadığı anlaşıldığı kanaati ile  aşağıdaki. hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Tüketicinin talebinin kabulüne; “Dosya Masrafı ”  adı altında tüketiciden haksız olarak alınan 75,00 TL’nin TEB A.Ş. tarafından tüketiciye iade edilmesine, itirazı kabil olmak üzere karar verildi.

NOT: 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22. maddesi uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ