Kredi ve Banka Haberleri
Dosya Masrafı Tüketici Kararı
0

Şikayet Konusu                        : Sigorta Masrafı + Komisyon ve Masraf Kesintisi       

Şikayet Tarihi                          :27.05.2015                               

Olayın Özeti: Tüketici, ……….. BANKASI A.Ş. 2006-2008-2013 yıllarında tarihinde kredi kullandığını bankanın kendisinden Sigorta Masrafı adı altında 1.828,28 TL ve Komisyon ve Masraf Kesintisi adı altında 90,33 TL  olmak üzere 1.918,58 TL ücret aldığını alınan bu ücretin fazlaya ilişkin haklarının saklı kalması kaydı ile ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizi ile birlikte tarafına iade edilmesi yönünde karar verilmesini talep etmektedir

Şikâyet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili firmadan 19.08.2015 tarihli yazımızla savunma istenmiş, ilgili firma savunmasında özetle; Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2011/7204 E. Ve 2011/18447 K: sayılı kararında sözleşmede hayat konut ve deprem sigortalarının Banka’dan talep edilmiş olduğunu, bu nedenle sigortaya, ilişkin hususların müzakere edilip tartışıldığının  tartışmasız olduğunu belirtmiştir). Sözleşmenin ilgili maddesinde de sigortaya ilişkin düzenleme mevcuttur. Söz konusu sigorta. 3. Bir şirketine yaptırılmış olup, bankamızın herhangi bir parasal menfaati bulunmamaktadır’’ şeklinde cevap vermiştir.

İnceleme ve Gerekçe: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 5. Maddesinde (Mülga 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4822 Sayılı Kanun ile değişik 6. Maddesi) sözleşmedeki haksız şart düzenlenmiştir. Satıcı ve sağlayıcının tüketici ile müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhinde dengesizliğe neden olan sözleşmenin koşulları haksız şart olarak kabul edilmiştir. Haksız Şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Sözleşme önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketici ile müzakere edilmediği kabul edilir.  Sözleşmeler bankalar tarafından matbu ve standart olarak hazırlanmakta ve boş kısımlara rakam, isim ve adres bilgileri yazılarak doldurulmaktadır. Bu durumda tüketici ile müzakereden bahsedilemez ve her ne ad altında olursa olsun yapılan kesintiler haksız şart olduğu; ancak tüketicinin sigortayı kredi döneminde kullandığının tespit ve kanaati doğrultusunda aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Tüketicinin talebinin kısmen KABULÜNE; Komisyon ve Masraf adı altında tüketiciden haksız olarak alınan 90,33 TL’nin şikâyet edilen tarafından tüketiciye iade edilmesine,

Tüketici Hakem Heyetleri’nin yargı mercii olmaması, vekalet ücretine hükmetme konusuna kanunla verilmiş bir yetki ve görevlerinin de bulunmaması sebebi ile vekalet ücretine hükmedilmesi hukuken mümkün değildir.

6502 Sayılı Kanunun 70. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca, şikâyet dosyası için yapılan 30,00 TL tebligat ücretinin şikâyet edilen tarafından ödenmesine, şikâyet edilenden işbu 30,00 TL’nin 6183 Sayılı Yasa uyarınca tahsili için karar örneğinin şikâyet edilenin bulunduğu yerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne tebliğine, ödendiğine ilişkin alındı belgesi veya muhasebe işlem fişinin aslının veya noter onaylı örneğinin …… Hakem Heyeti Başkanlığına iletilmesine, itirazı kabil olmak üzere karar verildi.

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ