Kredi ve Banka Haberleri
İstihbarat Ücreti Tüketici Kararı
0

Şikâyet Konusu                          : İstihbarat Ücreti

Şikâyet Tarihi                            : 23.07.2015

Olayın Özeti: Tüketici, Türkiye ……….. Bankası A.Ş.’den 18.10.2012 tarihinde ……. Garajı Şubesi’nden kredi kullandığını kendisinden İstihbarat Ücreti adı altında 214,29 TL bedel tahsil edildiğini bu bedelin kendisinden haksız yere alınan bir bedel olduğunu iadesi için Banka ile yaptığı görüşmelerden olumlu bir netice alamadığından bahisle haksız yere alınan bu ücretin iadesinin sağlanmasını talep etmektedir.

Şikâyet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili firmadan 14.11.2014 tarihli yazımızla savunma istenmiş, İlgili firmaya PTT kanalıyla iş yerinde daimi çalışana tebligat yapılmış banka verdiği cevapta yapılan kesintinin bankalarının vadesiz mevduat hesapları üzerinde  sunduğu hizmete yönelik olarak düzenlendiğini, bu uygulamanın uzun yıllardan beri uygulandığını ve barkalarında Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere 2 kez tahsil edildiğini, 5411 sayılı Bankacılık kanunun 144. maddesinde yer alan düzenlemede bankaların ödünç para verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulayacakları azami faiz oranları ile sağlayacakları diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar yada oranlarını tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılındığını, Bakanlar Kurulunun ise bu yetkisini Merkez Bankasına devredebileceğini ifade ettiğini, bu düzenleme gereğince 2006/3707 sayılı kararın 4. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan düzenleme gereğince bankaların tahsil olunacak masrafların nitelikleri ile azami miktar, bunların kısmen veya tamamen serbest bırakılması Merkez Bankasınca yayımlanacak tebliğlerle düzenlenir hükmü getirildiğini, bu hüküm gereğince ise bu tür masrafların bankalar tarafından serbestçe belirleneceğini kararlaştırdığını, TTK’nun Ücret İsteme Hakkı başlıklı 22. maddesinde düzenlendiğini ve bu konuda Yargıtay kararlarında da yer verildiği üzere bankalarının ticari işletmesiyle ilgili olarak bir iş veya hizmet görmesi durumunda ücret isteme hakkı bulunduğunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 4822 sayılı yasa ile eklenen fiyat etiketi başlıklı 12. maddenin II. Fıkrası gereğince bankalarının vadesiz mevduat hesapları üzerinde sundukları hizmete yönelik hesaplardan alınacak hesap işletim ücretine ilişkin duyuruların tüm şubelerinde müşteriler tarafından görülebilecek yerlerde ve internet sitelerinde ilan edildiğini, ayrıca bankanın ve müşteri arasında imzalanan Bireysel bankacılık hizmet Sözleşmesinin 168. maddesinde de hesap işleminin ücretinin alınacağı hükmü yer aldığını  belirtilerek tüketicinin talebinin reddini talep etmektedir.

İnceleme ve Gerekçe: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 5. Maddesinde (Mülga 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4822 Sayılı Kanun ile değişik 6. Maddesi) sözleşmedeki haksız şart düzenlenmiştir. Satıcı ve sağlayıcının tüketici ile müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhinde dengesizliğe neden olan sözleşmenin koşulları haksız şart olarak kabul edilmiştir. Haksız Şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Sözleşme önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketici ile müzakere edilmediği kabul edilir.  Sözleşmeler bankalar tarafından matbu ve standart olarak hazırlanmakta ve boş kısımlara rakam, isim ve adres bilgileri yazılarak doldurulmaktadır. Bu durumda tüketici ile müzakereden bahsedilemez ve her ne ad altında olursa olsun yapılan kesintiler haksız şart olarak olmaktadır tespit ve kanaati doğrultusunda aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Tüketicinin talebinin KABULÜNE; “İstihbarat Ücreti” adı altında tüketiciden haksız olarak alınan  214,29 TL şikâyet edilen tarafından tüketiciye iade edilmesine, itirazi kabil olmak üzere karar verildi.

İstihbarat ücreti tuketici kararı, istihbarat ücreti tüketici hakem heyeti kararı, istihbarat masrafı, istihbarat masrafı tüketici kararı, istihbarat masrafı tüketici hakem heyeti kararı,

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ