Kredi ve Banka Haberleri
İş Bankası Dosya Masrafı Kararı
0

isbankŞikayet Konusu        : Dosya Masrafı
Şikayet Tarihi           : 10.10.2013
Karar Tarihi : 04.02.2014

Olayın Özeti: Tüketici, İş Bankasından 29.11.20010  tarihinde kullanmış olduğu krediye istinaden kesilen   476,00 TL Dosya Masrafının iadesini talep etmektedir.

Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: 11.10.2013 tarih ve …..  sayılı savunma yazımıza istinaden verilen cevapta yapılan kesintinin bankalarının vadesiz mevduat hesapları üzerinde  sunduğu hizmete yönelik olarak düzenlendiğini, bu uygulamanın uzun yıllardan beri uygulandığını ve barkalarında Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere 2 kez tahsil edildiğini, 5411 sayılı Bankacılık kanunun 144. maddesinde yer alan düzenlemede bankaların ödünç para verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulayacakları azami faiz oranları ile sağlayacakları diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar yada oranlarını tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılındığını, Bakanlar Kurulunun ise bu yetkisini Merkez Bankasına devredebileceğini ifade ettiğini, bu düzenleme gereğince 2006/3707 sayılı kararın 4. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan düzenleme gereğince bankaların tahsil olunacak masrafların nitelikleri ile azami miktar, bunların kısmen veya tamamen serbest bırakılması Merkez Bankasınca yayımlanacak tebliğlerle düzenlenir.

Hükmü getirildiğini, bu hüküm gereğince ise bu tür masrafların bankalar tarafından serbestçe belirleneceğini kararlaştırdığını, TTK’nun Ücret İsteme Hakkı başlıklı 22. maddesinde düzenlendiğini ve bu konuda Yargıtay kararlarında da yer verildiği üzere bankalarının ticari işletmesiyle ilgili olarak bir iş veya hizmet görmesi durumunda ücret isteme hakkı bulunduğunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 4822 sayılı yasa ile eklenen fiyat etiketi başlıklı 12. maddenin II. Fıkrası gereğince bankalarının vadesiz mevduat hesapları üzerinde sundukları hizmete yönelik hesaplardan alınacak hesap işletim ücretine ilişkin duyuruların tüm şubelerinde müşteriler tarafından görülebilecek yerlerde ve internet sitelerinde ilan edildiğini, ayrıca bankanın ve müşteri arasında imzalanan Bireysel bankacılık hizmet Sözleşmesinin 168. maddesinde de hesap işleminin ücretinin alınacağı hükmü yer aldığını  belirtilerek tüketicinin talebinin reddini talep etmektedir.
İnceleme ve Gerekçe: Tüketicinin dosyası ve ekleri ile Şikayetlinin savunması incelenmiştir, 4077 sayılı kanun 10 maddesi uyarınca “Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerinde tüketici aleyhine değiştirilemez” Hükmü gereği, ayrıca genel kural olan yasaların geriye yürütülemeyeceği ilkesi ve yine kararın” Yürürlük” başlıklı 2. Maddesinde de “Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer” hükmü gereğince tüketici hukuken korunulmuştur. Yine Kanunun 6.maddesi gereğince Bakanlık tarafından çıkarılmış olan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şart Hakkında Yönetmeliğin “Haksız Şart” başlıklı 5. Maddesinde  “Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” Hükmüne yer verilmektedir. Bu bağlamda, tüketici akitlerinde yer alan haksız akit şartlarına ilişkin tarafların pazarlık gücünün eşit olmamasıyla değil, mal ve hizmetleri üreten ya da tedarik eden kişinin tüketiciye nazaran su olduğu yüksek ekonomik gücü kötüye kullanması ile ilgilenmiştir. Söz konusu direktifte, bir akit şartının taraflarca Münferit müzakere edilmiş olduğu hallerde de, eğer akdin genel olarak değerlendirilmesi neticesinde o şartın önceden formüle edilmiş standart bir şart olduğu anlaşılıyorsa, bu şart haksız olarak nitelendirilerek yasaklanması yoluna gidilmişti. hayat sigortası, deprem sigortası, ferdi kaza sigortası gibi sigortaları kredi verme işleminin. gerçekleştirilmesi sırasında gerçekleştirdikleri, bu sigortaları genellikle bankanın bağlantılı sigorta şirketleri üzerinden yaptıkları ve bu konuda tüketiciye bu talebi reddetme imkanı tanınmadığı sıkça görülmektedir. 4077 sayılı  6/1 maddesi, “satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden  tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır” demektedir tümüyle bankanın inisiyatifinde olduğu, bu işlem kabul edildiğinden Dosya Masrafı Hayat sigorta    kesintileri ile ilgili talebinin usul ve yasaya uygun olmadığı anlaşıldığı kanaati ile  aşağıdaki. hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Tüketicinin talebinin kabulüne; “Dosya Masrafı ”  adı altında tüketiciden haksız olarak alınan  476,00  TL’nin İş Bankası  tarafından tüketiciye iade edilmesine, itirazı kabil olmak üzere karar verildi.

NOT: 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22. maddesi uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ