Kredi ve Banka Haberleri
İNG Bank Dosya Masrafı Kararı
0

 İNG Bank Dosya Masrafı Tüketici Hakem Heyeti  Karar Örneği

ingŞikayet Edilen          : İNG Bank
Şikayet Tarihi           : 10.02.2014
Karar Tarihi              : 11.04.2014

Olayın Özeti: Tüketici  09.02.2014 tarihinde kullanmış olduğu krediye istinaden kesilen 100,00 TL dosya ücretinin iadesini talep etmektedir.

Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti:  14.02.2014  tarih ve ….   sayılı savunma yazımıza istinaden İNG Bank savunma yazılarında;  kendisine banka şubesince teslim edilen ve içeriğinde kredi koşulları dahil her türlü konut kredisi işleminin ayrıntıları ile belirten sözleşme öncesi bilgilendirme formunu imzalamıştır.sözleşme öncesi bilgilendirme formu ekinde sunulan ödeme planındaki meblağın alınacağı belirtildiğini kredi sözleşmesini ve ekinde söz konusu kredi şartları açıkça istihbarat,dosya masrafı kalemleri yer aldığını yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, şikayetçinin beyan ve talepleri haksız mesnetsiz ve hukuka aykırı olup, itiraz eder ve şikayetinin reddine karar verilmesine arz ve talep etmektedir.

İnceleme ve Gerekçe: Tüketicinin dosyası ve ekleri ile Şikayetlinin savunması incelenmiştir, 4077 sayılı kanun 10 maddesi uyarınca “Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerinde tüketici aleyhine değiştirilemez” Hükmü gereği,ayrıca genel kural olan yasaların geriye yürütülemeyeceği ilkesi ve yine kararın” Yürürlük” başlıklı 2. Maddesinde de “Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer” hükmü gereğince tüketici hukuken korunulmuştur.Yine Kanunun 6.maddesi gereğince Bakanlık tarafından çıkarılmış olan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şart Hakkında Yönetmeliğin “Haksız Şart” başlıklı 5. Maddesinde  “Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” Hükmüne yer verilmektedir. Bu bağlamda, tüketici akitlerinde yer alan haksız akit şartlarına ilişkin tarafların pazarlık gücünün eşit olmamasıyla değil, mal ve hizmetleri üreten ya da tedarik eden kişinin tüketiciye nazaran su olduğu yüksek ekonomik gücü kötüye kullanması ile ilgilenmiştir. Söz konusu direktifte, bir akit şartının taraflarca Münferit müzakere edilmiş olduğu hallerde de, eğer akdin genel olarak değerlendirilmesi neticesinde o şartın önceden formüle edilmiş standart bir şart olduğu anlaşılıyorsa, bu şart haksız olarak nitelendirilerek yasaklanması yoluna gidilmiştir. Bu nedenle aşağıdaki. hüküm kurulmuştur

HÜKÜM: Tüketicinin talebinin kabulüne; “Dosya Masrafı ”  adı altında tüketiciden haksız olarak alınan 100,00 TL’nin İNG Bank   tarafından tüketiciye iade edilmesine, itirazı kabil olmak üzere karar verildi.

NOT: 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22. maddesi uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ