Kredi ve Banka Haberleri
İng Bank Dekont Ücreti İadesi
0

İng Bankası Dekont Ücreti İadesi

Bankalar,  şubelerinde açmış olduğunuz hesaplardan yapılan iş ve işlemlerin dökümü için dekont ücreti adı altında masraf kesmektedirler. Dekont ücretinin kesilmesi 3 Ekim 2014 tarihinde çıkan yönetmelik ile yasal hale getirildi. Artık bankalar daha önce yaptığınız işlemlere ait dekontları verirken bu ücreti kesebilecekler.

Bizim burada ayrıca değinmek istediğimiz konu 3 Ekim 2014 tarihinden öncesi 10 yıllık süre içerisinde bankanızın sizden kestiği dekont ücretlerini geri alabilir misiniz? Yada nasıl alırız gibi sorularına cevap vermek olacaktır.

Bankaların kestiği Dekont Ücretlerini alabilmeniz için kesildiğine dair dayanak belgeniz ve dilekçeniz ile bağlı bulunduğunuz Tüketici Hakem Heyetine başvurmak olacaktır. Heyet sizler için bir karar çıkartarak size ve şikayet edilen bankaya bunu PTT tebligat yoluyla yapacaktır.

Aşağıda bankanıza ait Dekont Ücreti Tüketici Hakem Heyeti Karar Örneğini veriyorum.

Şikayet Konusu                  :Dekont Ücreti

Şikayet Tarihi                      :23.05.2014

Olayın Özeti: : Tüketici, ING Bank A.Ş’den kullandığı kredilerin dosya masrafını gösterir belge istediğinde bankanın kendisinden dekont ücreti adı altında 50,00TL bedel tahsil edildiğini bu bedelin kendisinden haksız yere alınan bir bedel olduğunu,  haksız yere alınan bu ücretin iadesinin sağlanmasını talep etmektedir.

Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili firmadan 20.06.2014 tarihli yazımızla savunma istenmiş, İlgili firma savunmasında;Bankamız şikayetçinin talep ettiği sözleşmeler ve belgelerden birer suret temin edilebilmesi için operasyonel bir takım işlemler gerçekleştirilmiştir. Bankaların bu tip işlemler karşısında müşterilerden komisyon talep edebileceklerine ilişkin yasal düzenlemeler bulunmaktadır.Bakanlar Kurulu 7 Mart 2002 tarihli 2002/3707 sayılı “Mevduat ve Kredi İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları ile Sağlanacak Diğer Menfaatler hakkında Karar” ile Bankaların kredilere uygulayacakları azami faiz oranlarının belirlenmesi faiz dışındaki diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarının belirlenmesi ve bahse konu oranların kısmen yada tamamen serbest bırakılması yetkisini Türkiye Cumhuriyeti merkez Bankasına vermiş olup Merkez Bankasının ilgili Bakanlar Kurulu Kararına istinaden çıkardığı 2002/1 sıra nolu Mevduat ve Kredi İşlemlerinde Uygulanacak Faiz oranları ile Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ2in 3. Maddesi uyarınca Bankalar reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere uygulanacak azami faiz oranlar ile faiz dışındaki diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların niteliklerini ve azami sınırlarını serbestçe belirleyebilmektedir. Bu nedenlerle müştekinin şikayeti haksız, mesnetsiz ve hukuka aykırı olduğundan reddine karar verilmesini arz ve talep etmektedir.

İnceleme ve Gerekçe: Tüketicinin dosyası ve ekleri incelenmiştir. Evrensel Tüketici haklarından biriside Tüketicinin Bilgi Edinme Hakkıdır. Banka tarafından tüketicinin faydalandığı hizmetin içeriğine öğrenmek amacıyla ücret istenmiştir. Bankanın aldığı paranın haklı , makul ve belgelendirilebilir olması gereklidir. Tüketiciden istenen bedel ise haksız ve fahiş olduğu tespit ve kanaati doğrultusunda aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Tüketicinin talebinin KABULÜNE;“Dekont Ücreti” adı altında tüketiciden haksız olarak alınan 50,00 TL’nin  şikayet edilen tarafından tüketiciye iade edilmesine,

6502 Sayılı Kanunun 70. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca, şikayet dosyası için yapılan 27,00 TL tebligat ücretinin şikayet edilen  tarafından ödenmesine, şikayet edilenden işbu 27,00 TL’nin 6183 Sayılı Yasa uyarınca tahsili için karar örneğinin şikayet edilenin bulunduğu yerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne tebliğine, ödendiğine ilişkin alındı belgesi veya muhasebe işlem fişinin aslının veya noter onaylı örneğinin Hakem Heyeti Başkanlığına iletilmesine,itirazı kabil olmak üzere  karar verildi.

NOT: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 70.  Maddesinin 3. fıkrası uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ