Kredi ve Banka Haberleri
İhtarname Masrafı Tüketici Kararı
0

Şikayet Konusu                  : İhtarname Masrafı

Şikayet Tarihi                   :13.04.2015                                  

Olayın Özeti: Tüketici, ……. Bankası A.Ş.’den 20.11.2014 tarihinde kendisinden kredi İhtarname Masrafı adı altında 236,40 TL bedel tahsil edildiğini, bu bedelin kendisinden haksız yere alınan bir bedel olduğunu, iadesi için Banka ile yaptığı görüşmelerden olumlu bir netice alamadığından bahisle haksız yere alınan bu ücretin iadesinin sağlanmasını talep etmektedir.

Şikâyet Edilenin Savunmasının Özeti: : İlgili firmadan 02.07.2015 tarihli yazımızla savunma istenmiş, verilen cevapta konuyla ilgili “ Bankamız ile müşteri arasında imzalanan Kredi Sözleşmeleri ile Sözleşme Öncesi bilgi formunda tüketiciden alınan ücretler açıkça belirtilmiş olup, tüm sözleşme ve formlar müşterimiz tarafından imzalanmıştır’’ şeklinde savunma vermiştir.

İnceleme ve Gerekçe: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 5. Maddesinde (Mülga 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4822 Sayılı Kanun ile değişik 6. Maddesi) sözleşmedeki haksız şart düzenlenmiştir. Satıcı ve sağlayıcının tüketici ile müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhinde dengesizliğe neden olan sözleşmenin koşulları haksız şart olarak kabul edilmiştir. Haksız Şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Sözleşme önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketici ile müzakere edilmediği kabul edilir.  Sözleşmeler bankalar tarafından matbu ve standart olarak hazırlanmakta ve boş kısımlara rakam, isim ve adres bilgileri yazılarak doldurulmaktadır. Bu durumda tüketici ile müzakereden bahsedilemez ve her ne ad altında olursa olsun yapılan kesintiler haksız şart olduğu, ayrıca tüketiciden haksız ve yersiz olarak alınan her türlü ücretin haksız şart olarak kabulü gerektiği, tüketicinin dosya ve ekleri ile ilgili firmanın savunmasının incelenmesinden sonra tüketiciden ihtarname masrafı adı altında alınan bedelin yasal olmadığı anlaşıldığından aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Tüketicinin talebinin KABULÜNE;  İhtarname Masrafı ” adı altında tüketiciden haksız olarak alınan 236,40 TL’nin şikâyet edilen tarafından tüketiciye iade edilmesine, itirazı kabil olmak üzere karar verildi.

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ