Kredi ve Banka Haberleri
HSBC Kredi Kartı Aidatını Nasıl Geri Alırım?
0

 

Aşağıda HSBC Bankasının Kredi Kartı Aidatına Ait Tüketici Hakem Heyeti Kararı Örneğini yayınlıyorum.

Şikayet Konusu             : Kredi Kartı Aidatı

Şikayet Tarihi                :09.05.2014

Karar Tarihi                   : 16.01.2015

Olayın Özeti: Tüketici, HSBS BANK A.Ş. 5504******….. nolu kredi kart hamili olduğunu, kendisine 2008-2009-2010-2011-2012-2013 işlem tarihli hesaplarında toplam 345,00 TL yıllık üyelik aidatı talep edildiğini ve hesabından kesildiğini beyan ile şikayette bulunarak, yasal olmayan ve kendisinden haksız olarak  alınan bu ücretin iadesini arz ve talep etmektedir.

Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: : İlgili firmadan 12.05.2014 tarihli yazımızla savunma istenmiş, İlgili firmaya savunmasında Kartları ve Kredi Kartlar Hakkındaki Yönetmeliğin 17. Maddesinde sözleşmeye bağlı olarak kart hamillerinden alınabilecek ücret, komisyon, masraf ve vergilerin neler olunacağına dair açıklamaların ve bunların tutarlarının ve sözleşmede yer alan ücret, komisyon, masraf ve vergiler dışında kart hamilinden herhangi bir isim altında ödeme talep edilemeyeceği ve hesabından kesinti yapılamayacağı belirtilmiştir. Bankamız ile kart hamilimiz arasındaki kredi kartı sözleşmesinde kart hizmeti sunulurken hangi ücretin alınacağı açıkça belirtilmektedir. Şikayetçi tarafından itiraza konu edilen ücret/masraflar kendisi ile imzalanmış olan kredi kartı sözleşmesini ilgili maddesi gereğince talep edilmiştir bu durumda kanuni düzenlemenin de kabul etmiş olduğu üzere itiraz edilen ücret/masraflar aramızdaki sözleşmeye dayanılarak müşterimizin kredi kartına yansımaktadır denmekte ayrıca banka söz konusu ücretin haklı ve hukuka uygun olarak yansıtılmasına rağmen 10 Haziran 2014 tarihinde müşteri memnuniyeti göz önünde bulundurarak iptal edilmiştir diyerek şikayetin reddini talep etmektedir.

İnceleme ve Gerekçe: Tüketicinin dosyası incelenmiş ve bankanın, Kart Aidatı adı altında tüketiciden ücret talep etme hakkı olmadığı, bankanın vadesiz hesap açarak para akışından ve komisyon ücretlerinden zaten menfaat temin ettiği, ayrıca 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. Maddesinde ifadesini bulan düzenlemeye aykırıdır. Genellikle son zamanlarda banka vb. kuruluşların aynı şekilde hesap işletim bedeli yada yıllık kredi kartı aidatı adı altında mudi ve müşterilerden çok farklı biçim ve miktarlarda ücret almaya başladıkları toplumumuzda öne çıkmış işlemler haline gelmiştir.Kaldı ki alınan ücretin verilen hizmetin karşılığını bulduğu veya hizmete göre makul, hak ve nesafete uygun olduğu tartışmalıdır.Ayrıca 6502 Sayılı Yasanın 6/1 maddesi, tüketici ile müzakere edilmeden herhangi bir konunun sözleşmede yer almasını haksız şart olarak düzenlemiştir. Yine Kanunun 6. Maddesi gereğince Bakanlık tarafından çıkarılmış olan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik’in “Haksız Şart” başlıklı 5. Maddesinde “Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” Hükmüne yer verilmektedir. Bu bağlamda, tüketici akitlerinde yer alan haksız akit şartlarına Avrupa Birliği direktifi de tarafların pazarlık gücünün eşit olmamasıyla değil, mal ve hizmetleri üreten yada tedarik eden kişinin tüketiciye nazaran sahip olduğu yüksek ekonomik gücü kötüye kullanması ile ilgilenmiştir. Söz konusu direktifte bir akit şartının taraflarca münferiden müzakere edilmiş olduğu hallerde de eğer akdin genel olarak değerlendirilmesi neticesinde o şartın önceden formüle edilmiş standart bir şart olduğu anlaşılıyorsa, bu şart haksız olarak nitelendirilerek yasaklanması yoluna gidilmiştir denildiğinden, Ayrıca şikayet edilen banka her ne kadar kart aidatını iptal ettiğini beyan etse de belge sunamadığı anlaşılmış olup aşağıdaki hüküm kurulmuştur

HÜKÜM: Tüketicinin talebinin KABULÜNE,

1- Kart Aidatı adı altında tüketiciden haksız olarak alınan 345,00  TL’nin  Şikayet edilen tarafından tüketiciye iade edilmesine,

2-6502 Sayılı Kanunun 70. Maddesine göre bu dosya için yapılan 27.00 TL  tebligat ücretinin şikayet edilen  tarafından ödenmesine, şikayet edilenden işbu 27,00 TL‘nin 6183 sayılı yasa uyarınca tahsili için karar örneğinin şikayet edilenin bulunduğu yerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne tebliğine, ödendiğine ilişkin alındı belgesi veya muhasebe işlem fişinin  aslının veya noter onaylı örneğinin …… Hakem Heyeti Başkanlığına iletilmesine

İtirazı kabil olmak üzere karar verildi.

NOT:6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 70.  Maddesinin 3. fıkrası uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

 

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ