Kredi ve Banka Haberleri
Hediye Kazandınız Diye Para Çekilmesi
0

Olayın Özeti: Tüketici, 14.03.2015 tarihinde ……….. tarafından aranarak …Bankası’ndan hediye kazandınız diye söylendiği, kendisi de bunu kabul ettiğini, ancak bankayı teyit için aradığında ise hesabından 799,00 TL ücret kesildiğini, TÜKODER aracılığı ile cayma hakkını kullanarak ihtarname gönderdiğini, bu sebeple kendisinden haksız olarak alınan 799,00 TL’nin tarafına iade edilmesi yönünde karar verilmesini arz ve talep etmektedir.

Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili firmadan 21.05.2015 tarihli yazımızla savunma istenmiş, 01.06.2015 tarihinde tebligat yapılmış, ancak yasal süre içerisinde cevap hakkını kullanmamıştır.

İnceleme ve Gerekçe: Tüketicinin ve firmanın belge ve eklerinin incelenmesi sonucunda, tüketici yasal süresi içerisinde cayma hakkını kullandığının tespit ve kanaati doğrultusunda aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Hüküm: Tüketicinin talebinin kabulüne,

  • Sözleşmenin iptal edilerek, tüketiciden haksız olarak alınan 799,00 TL’nin şikayet edilen firma tarafından tüketiciye iade edilmesine,
  • 6502 Sayılı Kanunun 70. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca, şikâyet dosyası için yapılan 30,00 TL tebligat ücretinin şikâyet edilen tarafından ödenmesine, şikâyet edilenden işbu 30,00 TL’nin 6183 Sayılı Yasa uyarınca tahsili için karar örneğinin şikâyet edilenin bulunduğu yerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne tebliğine, ödendiğine ilişkin alındı belgesi veya muhasebe işlem fişinin aslının veya noter onaylı örneğinin …… Hakem Heyeti Başkanlığına iletilmesine, itirazı kabil olmak üzere karar verildi. 
  • NOT: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 70. Maddesi’nin 3. fıkrası uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.                    
ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ