Kredi ve Banka Haberleri
Gemicilik Kursu Tüketici Kararı
0

Şikayet Konusu              : Mesafeli Satış

Şikayet Tarihi                : 09.11.2015                       

Olayın Özeti: Tüketici, 01.10.2015  tarihinde  ……  Denizcilik  Ltd.  Şti. ile 1.600,00 TL bedel karşılığı gemide çeşitli branşlarda iş bulabilme vaadiyle açılacak olan kurs için ücret ödediğini, ancak bazı ailevi sebeplerden dolayı kursa bir türlü başlayamadığını ve caymak istediğini 07.10.2015 tarihinde ilgili firmaya bildirdiğini,  ancak olumlu bir sonuç alamadığı, bu sebeple sözleşmenin iptal edilerek fatura bedelinin tarafına iade edilmesi yönünde karar verilmesini arz ve talep etmektedir.

Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili firmadan 05.11.2015 tarihli yazımızla savunma istenmiş, 23.11.2015 tarihinde firma daimi çalışanına PTT kanalıyla tebligat yapılmış, ancak firma yasal süre içerisinde cevap hakkını kullanmamıştır.

İnceleme ve Gerekçe: Tüketicinin dosya ve eklerinin incelenmesinden sonra; şikayet konusu ürünle ilgili olarak Tüketicinin 6502 sayılı Kanun Yönetmeliği’nin 8. ve 9. Maddesi kapsamında yasal cayma hakkını süresi içerisinde kullandığının tespit ve kanaati doğrultusunda aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Hüküm: Tüketicinin talebinin kısmen kabulüne,

  • Sözleşmenin iptal edilerek tüketicinin ödemiş olduğu bedeli olan600,00 TL’nin şikayet edilen tarafından tüketiciye iade edilmesine,
  • 6502 Sayılı Kanunun 70. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca, şikâyet dosyası için yapılan 30,00 TL tebligat ücretinin şikâyet edilen tarafından ödenmesine, şikâyet edilenden işbu 30,00 TL’nin 6183 Sayılı Yasa uyarınca tahsili için karar örneğinin şikâyet edilenin bulunduğu yerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne tebliğine, ödendiğine ilişkin alındı belgesi veya muhasebe işlem fişinin aslının veya noter onaylı örneğinin …….. Hakem Heyeti Başkanlığına iletilmesine, itirazı kabil olmak üzere karar verildi.
ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ