Kredi ve Banka Haberleri
Garanti Bankası Kredi Tahsis Ücretini Geri Alma
0

Aşağıda bankanıza ait kredi tahsis ücreti Tüketici Hakem Heyeti Karar Örneğini veriyorum.

Garanti Bankası Kredi Tahsis Ücreti Tüketici Hakem Heyeti Karar Örneği


Şikayet Konusu                     :Tahsis Ücreti
Şikayet Tarihi                        :24.06.2014
Karar Tarihi                           : 27.02.2015
Olayın Özeti: : Tüketici, T.Garanti Bankası A.Ş.’den 2013 tarihinde kredi kullandığını kendisinden tahsis ücreti adı altında 257,25TL bedel tahsil edildiğini bu bedelin kendisinden haksız yere alınan bir bedel olduğunu, haksız yere alınan bu ücretin iadesinin sağlanmasını talep etmektedir.
Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili firmadan 16.09.2014 tarihli yazımızla savunma istenmiş,verilen cevapta; Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 10.maddesinin d bendinde sözleşmede “Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planının yer alacağı düzenlenmiştir.Bu düzenleme gereğince ödeme planında yer alması halinde masraf talep edilmesinde hukuka aykırılık bulunmayacağı tartışmasızdır.Tüketici sözleşmesindeki Haksız Şartlar Yönetmeliğinin 6. Maddesi hükmü karşısında bu şartlar açık ve anlaşılır bir dille kaleme alınmış olmak koşuluyla değerlendirme yapılamayacağı ve haksız şart olarak nitelendirilemeyeceği aşikardır.Bu kapsamda Tüketici Kredisi Sözleşmesi kapsamında dosya masrafı/hizmet bedeli vb adlar altında ücret alınması; kullanılan kredinin mahiyetine, kullandırım koşullarına, hukuka, hayatın olağan akışına ve taraflar arasındaki sözleşmeye uygun olduğundan şikayetin reddine karar verilmesini talep etmektedir.
İnceleme ve Gerekçe: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 5. Maddesinde (Mülga 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4822 Sayılı Kanun ile değişik 6. Maddesi) sözleşmedeki haksız şart düzenlenmiştir. Satıcı ve sağlayıcının tüketici ile müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhinde dengesizliğe neden olan sözleşmenin koşulları haksız şart olarak kabul edilmiştir. Haksız Şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Sözleşme önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketici ile müzakere edilmediği kabul edilir.  Sözleşmeler bankalar tarafından matbu  ve standart olarak hazırlanmakta ve boş kısımlara rakam, isim ve adres bilgileri yazılarak doldurulmaktadır. Bu durumda tüketici ile müzakereden bahsedilemez ve her ne ad altında olursa olsun yapılan kesintiler haksız şart olarak olmaktadır tespit ve  kanaati  doğrultusunda   aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

 HÜKÜM: Tüketicinin talebinin KABULÜNE;“Tahsis Ücreti” adı altında tüketiciden haksız olarak alınan 257,25TL’nin  şikayet edilen tarafından tüketiciye iade edilmesine,
6502 Sayılı Kanunun 70. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca, şikayet dosyası için yapılan 27,00 TL tebligat ücretinin şikayet edilen tarafından ödenmesine, şikayet edilenden işbu 27,00 TL’nin 6183 Sayılı Yasa uyarınca tahsili için karar örneğinin şikayet edilenin bulunduğu yerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne tebliğine, ödendiğine ilişkin alındı belgesi veya muhasebe işlem fişinin aslının veya noter onaylı örneğinin …. Hakem Heyeti Başkanlığına iletilmesine, itirazı kabil olmak üzere karar verildi.
NOT: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 70.  Maddesinin 3. fıkrası uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ