Kredi ve Banka Haberleri
Garanti bankası Kredi Kartı Aidatını Nasıl Geril Alırım?
0

30 Ekim 2014 tarihinde çıkan yeni yönetmelik ile bankalar tarafından yapılan kesinti kalemlerinde değişikliğe gidilmiştir. Bu tarihten öncesi son on yıllık kredi kartı aidatı, kredi kartı üyelik ücreti adı altında kartınızdan yapılan kesintileri alabilmeniz mümkündür. Bu kesintileri alabilmek adına bankaya başvurarak red cevabı almış olabilirsiniz.

İkametinizim bulundu Kaymakamlık bünyesi altındaki Tüketici Hakem Heyetlerine kesintinin yapıldığına dair dayanak belgeniz, dilekçe ile başvurmanız halinde heyetçe sizin adınıza karar çıkartılarak, size ve şikayet edilen kuruluşa PTT yoluyla tebliğ edilecektir.

Aşağıda Garanti Bankasının Kredi Kartı Aidatına Ait Tüketici Hakem Heyeti Kararı Örneğini yayınlıyorum.

Şikayet Konusu             :Yıllık Üyelik Aidatı
Şikayet Tarihi                : 28.04.2014
Karar Tarihi                  : 14.11.2014

Olayın Özeti: Tüketici, Garanti Bankası A.Ş‘nin (554960********) No’lu kredi kartı hamili olduğunu, kendisine 2014 işlem tarihli hesap ekstresinde toplam 69.00 TL yıllık üyelik aidatı talep edildiğini ve hesabından kesildiğini beyan ile şikayette bulunarak, yasal olmayan ve kendisinden haksız olarak alınan bu ücretin iadesini arz ve talep etmektedir.

Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti:İlgili firmadan 02.05.2014 tarihli yazımızla savunma istenmiş, İlgili firma savunmasında;”5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Uyarınca Kredi Kartı Üyelik Bedeli Şikayetçiye bildirilmiş ve şikayetçi bu bedelli itirazda bulunmayarak kabul etmiştir.Ayrıca Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’in 18. maddesi ile sözleşmede yapılacak değişikliklerin kart hamiline hesap özeti ile en az oniki punto harfler kullanılarak bildirileceği, bu değişikliklerin bildirimin ait olduğu son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade edeceği, bildirimin ait olduğu son ödeme tarihinden sonra kartın kullanılmaya devam edilmesi halinde sözleşmede oluşan değişikliklerin kabul edildiği hüküm altına alınmıştır.Bu yasal düzenlemeler ışığında 5464 sayılı Kanun’un 11. Maddesi ile kart hamillerinin son ödeme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde kart çıkaran kuruluşlara itirazda bulunmaları gerektiğini aksi halde itiraz edilmeyen hesap özetinin kesinleşeceği ve Yönetmeliğin 18. Maddesine uygun olarak yapılan değişikliğin bildirilmesinden sonra kartın kullanılmaya devam edilmesi halinde sözleşmelerde değişiklerin kabul edilmiş sayılacağı tartışmasızdır.Yukarıda arz edildiği üzere haksız ve hukuka aykırı şikayetin reddine karar verilmesini arz ve talep ederiz”denilmektedir.

İnceleme ve Gerekçe: Tüketicinin dosyası incelenmiş ve bankanın, Kredi Kartı Aidatı adı altında tüketiciden ücret talep etme hakkı olmadığı, bankanın vadesiz hesap açarak para akışından ve komisyon ücretlerinden zaten menfaat temin ettiği, ayrıca 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. Maddesinde ifadesini bulan düzenlemeye aykırıdır. Genellikle son zamanlarda banka vb. kuruluşların aynı şekilde hesap işletim bedeli yada yıllık kredi kartı aidatı adı altında mudi ve müşterilerden çok farklı biçim ve miktarlarda ücret almaya başladıkları toplumumuzda öne çıkmış işlemler haline gelmiştir.Kaldı ki alınan ücretin verilen hizmetin karşılığını bulduğu veya hizmete göre makul, hak ve nesafete uygun olduğu tartışmalıdır.Ayrıca 6502 Sayılı Yasanın 6/1 maddesi, tüketici ile müzakere edilmeden herhangi bir konunun sözleşmede yer almasını haksız şart olarak düzenlemiştir. Yine Kanunun 6. Maddesi gereğince Bakanlık tarafından çıkarılmış olan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik’in “Haksız Şart” başlıklı 5. Maddesinde “Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” Hükmüne yer verilmektedir. Bu bağlamda, tüketici akitlerinde yer alan haksız akit şartlarına Avrupa Birliği direktifi de tarafların pazarlık gücünün eşit olmamasıyla değil, mal ve hizmetleri üreten yada tedarik eden kişinin tüketiciye nazaran sahip olduğu yüksek ekonomik gücü kötüye kullanması ile ilgilenmiştir. Söz konusu direktifte bir akit şartının taraflarca münferiden müzakere edilmiş olduğu hallerde de eğer akdin genel olarak değerlendirilmesi neticesinde o şartın önceden formüle edilmiş standart bir şart olduğu anlaşılıyorsa, bu şart haksız olarak nitelendirilerek yasaklanması yoluna gidilmiştir. Denildiğinden aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Tüketicinin talebinin KABULÜNE,

1- Yıllık Kart Aidatı adı altında tüketiciden haksız olarak alınan 69,00  TL’nin  Garanti Bankası A.Ş tarafından tüketiciye iade edilmesine,

2-6502 Sayılı Kanunun 70. Maddesine göre bu dosya için yapılan 27.00 TL  tebligat ücretinin şikayet edilen Garanti Bankası A.Ş

 tarafından ödenmesine, şikayet edilenden işbu 27,00 TL‘nin 6183 sayılı yasa uyarınca tahsili için karar örneğinin şikayet edilenin bulunduğu yerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne tebliğine, ödendiğine ilişkin alındı belgesi veya muhasebe işlem fişinin  aslının veya noter onaylı örneğinin ….. Hakem Heyeti Başkanlığına iletilmesine, İtirazı kabil olmak üzere karar verildi.

NOT: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 70.  Maddesinin 3. fıkrası uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ