Kredi ve Banka Haberleri
Garanti Bankası Hesap İşletim Ücretini Geri Alma
0

Aşağıda bankanıza ait hesap işletim ücreti Tüketici Hakem Heyeti Karar Örneğini veriyorum.

Garanti Bankası Hesap İşletim Ücreti Tüketici Hakem Heyeti Karar Örneğini

Şikayet Konusu                     : Hesap İşletim Ücreti
Şikayet Tarihi                        : 02.05.2014
Karar Tarihi                           : 26.12.2014

Olayın Özeti: Tüketici, T.Garanti Bankası A.Ş‘nin ….  müşteri ve …..  no’lu hesabının kullanıcısı olduğunu hesabından 2012 ve 2013 tarihleri arasında Hesap İşletim Ücreti adı altında toplam 85.11 TL yıllık üyelik aidatı talep edildiğini ve hesabından kesildiğini beyan ile şikayette bulunarak, yasal olmayan ve kendisinden haksız olarak alınan bu ücretin iadesini arz ve talep etmektedir.

Şikayet edilenin Savunmasının Özeti:İlgili firmadan 06.05.2014 tarihli yazımızla savunma istenmiş, İlgili firma savunmasında; Yargıtay 11.Hukuk Dairesi Kararı gereğince genel mahkemeler görevli olup; uyuşmazlık konusu olayın 4077 sayılı yasa kapsamında değerlendirilerek tüketici sorunları hakem heyetlerinde ve tüketici mahkemelerinde incelenmesi, karara bağlanması mümkün değildir.Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 09.03.2009 tarih ve 2009/2029 E.2009/2700 sayılı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebiyle yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdiği kararında açıkça hesap işletim ücretlerinin 4077 sayılı kanun kapsamında olmadığı bu bağlamda hakem heyetlerinin görevli olmadıkları bir konuda karar vermelerinin mümkün olmadığına karar vermiştir. Bu nedenle Şikayetçinin talebinin görevsizlik nedeniyle reddine karar verilmesi gerekir denilmektedir.

İnceleme ve Gerekçe: Tüketicinin dosyası incelenmiş ve bankanın, Hesap İşletim Ücreti adı altında tüketiciden ücret talep etme hakkı olmadığı, bankanın vadesiz hesap açarak para akışından ve komisyon ücretlerinden zaten menfaat temin ettiği, ayrıca 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. Maddesinde ifadesini bulan düzenlemeye aykırıdır. Genellikle son zamanlarda banka vb. kuruluşların aynı şekilde hesap işletim bedeli yada yıllık kredi kartı aidatı adı altında mudi ve müşterilerden çok farklı biçim ve miktarlarda ücret almaya başladıkları toplumumuzda öne çıkmış işlemler haline gelmiştir.Kaldı ki alınan ücretin verilen hizmetin karşılığını bulduğu veya hizmete göre makul, hak ve nesafete uygun olduğu tartışmalıdır.Ayrıca 6502 Sayılı Yasanın 6/1 maddesi, tüketici ile müzakere edilmeden herhangi bir konunun sözleşmede yer almasını haksız şart olarak düzenlemiştir. Yine Kanunun 6. Maddesi gereğince Bakanlık tarafından çıkarılmış olan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik’in “Haksız Şart” başlıklı 5. Maddesinde “Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” Hükmüne yer verilmektedir. Bu bağlamda, tüketici akitlerinde yer alan haksız akit şartlarına Avrupa Birliği direktifi de tarafların pazarlık gücünün eşit olmamasıyla değil, mal ve hizmetleri üreten yada tedarik eden kişinin tüketiciye nazaran sahip olduğu yüksek ekonomik gücü kötüye kullanması ile ilgilenmiştir. Söz konusu direktifte bir akit şartının taraflarca münferiden müzakere edilmiş olduğu hallerde de eğer akdin genel olarak değerlendirilmesi neticesinde o şartın önceden formüle edilmiş standart bir şart olduğu anlaşılıyorsa, bu şart haksız olarak nitelendirilerek yasaklanması yoluna gidilmiştir. Denildiğinden aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Tüketicinin talebinin  KABULÜNE,

1- Hesap İşletim Ücreti adı altında tüketiciden haksız olarak alınan 85,11 TL’nin şikayet edilen tarafından tüketiciye iade edilmesine,

2-6502 Sayılı Kanunun 70. Maddesine göre bu dosya için yapılan 27.00 TL  tebligat ücretinin şikayet edilen

 tarafından ödenmesine, şikayet edilenden işbu 27,00 TL‘nin 6183 sayılı yasa uyarınca tahsili için karar örneğinin şikayet edilenin bulunduğu yerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne tebliğine, ödendiğine ilişkin alındı belgesi veya muhasebe işlem fişinin  aslının veya noter onaylı örneğinin …… Hakem Heyeti Başkanlığına iletilmesine

İtirazı kabil olmak üzere karar verildi.

NOT: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 70.  Maddesinin 3. fıkrası uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ