Kredi ve Banka Haberleri
Garanti Bankası Dosya Masrafı Nasıl Geri Alınır?
0

3 Ekim 2014 tarihinden önce Garanti  Bankasından kullanmış olduğunuz kredilere istinaden kesilen Kredi Dosya Masrafını alabilmeniz mümkündür.  Masraflarınızı gösterir dayanak belgeleriniz ve dilekçe ile ikametinizin bulunda Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak çıkan karar ile birlikte kesilen masraf ve komisyon gibi ücretlerin iadesine hak kazanabilirsiniz.

Aşağıda Tüketici Hakem Heyetince verilen örnek kararı veriyorum. Sorularınızı aşağıdaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz.

Garanti Bankası Dosya Masrafı Tüketici Hakem Heyeti Karar Örneği

Şikayet Konusu          :Dosya Masrafı

Şikayet Tarihi             : 21.07.2014

Karar Tarihi                : 29.05.2015

Olayın Özeti: : Tüketici, T.Garanti Bankası A.Ş.’den 2008 tarihinde kredi kullandığını kendisinden  dosya masrafı adı altında 560,00TL bedel tahsil edildiğini bu bedelin kendisinden haksız yere alınan bir bedel olduğunu,  haksız yere alınan bu ücretin iadesinin sağlanmasını talep etmektedir.

Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili firmadan 18.11.2014 tarihli yazımızla savunma istenmiş,verilen cevapta; Şikayetçi ile Bankamız arasında kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Şikayetçi bilinçli bir tüketici olarak, herhangi bir itiraz ileri sürmeden krediyi kullanmış ve sözleşmeyi imzalamıştır. Bilindiği üzere 6502 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden önce yani4077 sayılı yasa döneminde imzalanan sözleşmelerde tarafların sözleşme veya ödeme planında yer alan  ücretlerin tahsil edilmesinde hukuken bir sakınca bulunmamaktadır. Nitekim AB Direktifleri de bu doğrultudadır. Bununla birlikte Yüksek Mahkeme bankaların zorunlu makul ve belgeli masrafları alabileceğine hükmetmiştir. Sözleşmede yer alan bu masraflar bankamız açısından zorunlu ve kullanılan krediye oranla ve riske oranla makuldür. Ayrıca bu masraflar bankamız bilançoları ile de sabittir. Yani bilanço ile belgelidir.Bu nedenlerle Bankamızca gerek kanun gerek yönetmelik hükümlerine uygun olarak tahsil ettiği ücretlerin iadesine yönelik taleplerinin reddine karar verilmesini talep etmektedir.

İnceleme ve Gerekçe: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 5. Maddesinde (Mülga 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4822 Sayılı Kanun ile değişik 6. Maddesi) sözleşmedeki haksız şart düzenlenmiştir. Satıcı ve sağlayıcının tüketici ile müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhinde dengesizliğe neden olan sözleşmenin koşulları haksız şart olarak kabul edilmiştir. Haksız Şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Sözleşme önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketici ile müzakere edilmediği kabul edilir.  Sözleşmeler bankalar tarafından matbu  ve standart olarak hazırlanmakta ve boş kısımlara rakam, isim ve adres bilgileri yazılarak doldurulmaktadır. Bu durumda tüketici ile müzakereden bahsedilemez ve her ne ad altında olursa olsun yapılan kesintiler haksız şart olarak olmaktadır  tespit ve   kanaati  doğrultusunda  aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

 HÜKÜM: Tüketicinin talebinin KABULÜNE;“Dosya Masrafı” adı altında tüketiciden haksız olarak alınan 560,00TL’nin  Şikayet edilen tarafından tüketiciye iade edilmesine,

6502 Sayılı Kanunun 70. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca, şikayet dosyası için yapılan 27,00 TL tebligat ücretinin şikayet edilen  tarafından ödenmesine, şikayet edilenden işbu 27,00 TL’nin 6183 Sayılı Yasa uyarınca tahsili için karar örneğinin şikayet edilenin bulunduğu yerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne tebliğine, ödendiğine ilişkin alındı belgesi veya muhasebe işlem fişinin aslının veya noter onaylı örneğinin …..  Hakem Heyeti Başkanlığına iletilmesine, itirazı kabil olmak üzere karar verildi.

NOT: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 70.  Maddesinin 3. fıkrası uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ