Kredi ve Banka Haberleri
Finansbank Kredi Kartı Aidatı Tüketici Kararı
0

Finansbank Kredi Kartı Aidatı Tüketici Hakem Heyeti Karar Örneği

finansbankŞikayet Tarihi          : 26.06.2014

Karar Tarihi             : 16.01.2015

Olayın Özeti: Tüketici, Finansbank A.Ş.’nin   (402278*****…..) No’lu kredi kartı hamili olduğunu, kendisinden 2014 işlem tarihli hesap ekstrelerinden toplamda 79.00  TL kart üyelik aidat bedeli talep edildiğini ve hesabından kesildiğini beyan ile şikayette bulunarak, yasal olmayan ve kendisinden haksız olarak  alınan bu ücretin iadesini arz ve talep etmektedir.

Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili bankadan 15.09.2014 tarihli yazımızla savunma istenmiş, İlgili banka savunmasında Kart hamillerinden alınan kart ücreti ve yıllık üyelik bedeli sözleşmeye ve yasal düzenlemelere istinaden belirlenerek tahsil edilmektedir.Ayrıca Bankacılık Kanunu, 2006/11188 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 2006/1 Sayılı Merkez Bankası Tebliği Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Türk Borçlar Kanununda yer alan düzenlemelere göre Bankamızın banka ve kredi kartlarına ilişkin yaptıkları masrafları kart hamillerine yansıtması hukuka uygundur. Konuya ilişkin özel yasa niteliğindeki 5464 sayılı Kanunun 24. Maddesine göre kart hamilinin yaptığı işlemler nedeni ile sözleşmede yer alması koşuluyla faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında ödeme talep edilebilir. Bankamız ile kart hamilleri arasında imzalanmış olan sözleşmede çok açık ve net olarak, kart ücreti ile yıllık üyelik bedelinin tahsil edileceği belirtilmiştir denilmektedir.

İnceleme ve Gerekçe: Tüketicinin dosyası incelenmiş ve bankanın, Kart Aidatı adı altında tüketiciden ücret talep etme hakkı olmadığı, bankanın vadesiz hesap açarak para akışından ve komisyon ücretlerinden zaten menfaat temin ettiği, ayrıca 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. Maddesinde ifadesini bulan düzenlemeye aykırıdır. Genellikle son zamanlarda banka vb. kuruluşların aynı şekilde hesap işletim bedeli yada yıllık kredi kartı aidatı adı altında mudi ve müşterilerden çok farklı biçim ve miktarlarda ücret almaya başladıkları toplumumuzda öne çıkmış işlemler haline gelmiştir. Kaldı ki alınan ücretin verilen hizmetin karşılığını bulduğu veya hizmete göre makul, hak ve nesafete uygun olduğu tartışmalıdır.Ayrıca 6502 Sayılı Yasanın 6/1 maddesi, tüketici ile müzakere edilmeden herhangi bir konunun sözleşmede yer almasını haksız şart olarak düzenlemiştir. Yine Kanunun 6. Maddesi gereğince Bakanlık tarafından çıkarılmış olan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik’in “Haksız Şart” başlıklı 5. Maddesinde “Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” Hükmüne yer verilmektedir. Bu bağlamda, tüketici akitlerinde yer alan haksız akit şartlarına Avrupa Birliği direktifi de tarafların pazarlık gücünün eşit olmamasıyla değil, mal ve hizmetleri üreten yada tedarik eden kişinin tüketiciye nazaran sahip olduğu yüksek ekonomik gücü kötüye kullanması ile ilgilenmiştir. Söz konusu direktifte bir akit şartının taraflarca münferiden müzakere edilmiş olduğu hallerde de eğer akdin genel olarak değerlendirilmesi neticesinde o şartın önceden formüle edilmiş standart bir şart olduğu anlaşılıyorsa, bu şart haksız olarak nitelendirilerek yasaklanması yoluna gidilmiştir. Denildiğinden aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

 HÜKÜM: Tüketicinin talebinin KABULÜNE;

1- Kart Aidatı ” adı altında tüketiciden haksız olarak toplam 79.00 TL nin   şikayet edilen tarafından tüketiciye iade edilmesine,

2- 6502 Sayılı Kanunun 70. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca, şikayet dosyası için yapılan 27,00 TL tebligat ücretinin şikayet edilen tarafından ödenmesine, şikayet edilenden işbu 27,00 TL’nin 6183 Sayılı Yasa uyarınca tahsili için karar örneğinin şikayet edilenin bulunduğu yerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne tebliğine, ödendiğine ilişkin alındı belgesi veya muhasebe işlem fişinin aslının veya noter onaylı örneğinin ….. Hakem Heyeti Başkanlığına iletilmesine,itirazı kabil olmak üzere karar verildi.

 NOT: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 70.  Maddesinin 3. fıkrası uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ