Kredi ve Banka Haberleri
Finansbank Hesap İşletim Ücretini Geri Alma
0

Aşağıda bankanıza ait hesap işletim ücreti Tüketici Hakem Heyeti Karar Örneğini veriyorum.

Finansbank Hesap İşletim Ücreti Tüketici Hakem Heyeti Karar Örneğini

Şikayet Konusu                  : İşlem Masrafı
Şikayet Tarihi                     : 19.06.2014
Karar Tarihi                            :  30.01.2015

Olayın Özeti: : Tüketici, Finansbank A.Ş.’nin …  müşteri ve ….  No’lu hesabının kullanıcısı olduğunu, hesabından 2012-2013-2014 tarihlerinde hesap işletim ücreti adı altında toplam 212,60TL bedel tahsil edildiğini haksız yere alınan bu ücretin iadesinin sağlanmasını talep etmektedir.

Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili firmadan 26.08.2014 tarihli yazımızla savunma istenmiş, İlgili firma savunmasında; Şikayete konu olan şikayetçi ile müzakere edilmiş ve belgelerde bu durum teşvik edilerek imza altına alınmıştır.Müşterimizden alınmış bu masraflar yasal düzenlemeler çerçevesinde alınmaktadır. Bankalar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine tabidir. “Bankaların kredi işlemlerinde sağlayacakları faiz dışındaki diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ile azami miktar ya da oranları ve bunların kısmen veya tamamen serbest bırakılması T.C. Merkez Bankasınca yayınlanacak tebliğler ile düzenlenir.”Sonuç olarak şikayete konu dosya masrafları şikayetçi ile müzakere edilerek belirlenmiştir denilmekte yasal mevzuata hukuka bir aykırılık bulunmadığı için şikayetin reddine karar verilmesini arz ve talep etmektedir.

İnceleme ve Gerekçe: Tüketicinin dosyası incelenmiş ve bankanın, Hesap İşletim Ücreti adı altında tüketiciden ücret talep etme hakkı olmadığı, bankanın vadesiz hesap açarak para akışından ve komisyon ücretlerinden zaten menfaat temin ettiği, ayrıca 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. Maddesinde ifadesini bulan düzenlemeye aykırıdır. Genellikle son zamanlarda banka vb. kuruluşların aynı şekilde hesap işletim bedeli yada yıllık kredi kartı aidatı adı altında mudi ve müşterilerden çok farklı biçim ve miktarlarda ücret almaya başladıkları toplumumuzda öne çıkmış işlemler haline gelmiştir.Kaldı ki alınan ücretin verilen hizmetin karşılığını bulduğu veya hizmete göre makul, hak ve nesafete uygun olduğu tartışmalıdır.Ayrıca 6502 Sayılı Yasanın 6/1 maddesi, tüketici ile müzakere edilmeden herhangi bir konunun sözleşmede yer almasını haksız şart olarak düzenlemiştir. Yine Kanunun 6. Maddesi gereğince Bakanlık tarafından çıkarılmış olan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik’in “Haksız Şart” başlıklı 5. Maddesinde “Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” Hükmüne yer verilmektedir. Bu bağlamda, tüketici akitlerinde yer alan haksız akit şartlarına Avrupa Birliği direktifi de tarafların pazarlık gücünün eşit olmamasıyla değil, mal ve hizmetleri üreten yada tedarik eden kişinin tüketiciye nazaran sahip olduğu yüksek ekonomik gücü kötüye kullanması ile ilgilenmiştir. Söz konusu direktifte bir akit şartının taraflarca münferiden müzakere edilmiş olduğu hallerde de eğer akdin genel olarak değerlendirilmesi neticesinde o şartın önceden formüle edilmiş standart bir şart olduğu anlaşılıyorsa, bu şart haksız olarak nitelendirilerek yasaklanması yoluna gidilmiştir. Denildiğinden aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

 HÜKÜM:Tüketicinin talebinin KABULÜNE;“ Hesap İşletim Ücreti” adı altında tüketiciden haksız olarak alınan 212,60 TL’nin  şikayet edilen tarafından tüketiciye iade edilmesine,

6502 Sayılı Kanunun 70. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca, şikayet dosyası için yapılan 27,00 TL tebligat ücretinin şikayet edilen tarafından ödenmesine, şikayet edilenden işbu 27,00 TL’nin 6183 Sayılı Yasa uyarınca tahsili için karar örneğinin şikayet edilenin bulunduğu yerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne tebliğine, ödendiğine ilişkin alındı belgesi veya muhasebe işlem fişinin aslının veya noter onaylı örneğinin …. Hakem Heyeti Başkanlığına iletilmesine,itirazı kabil olmak üzere karar verildi.

NOT:6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 70.  Maddesinin 3. fıkrası uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ