Kredi ve Banka Haberleri
Finansbank Dosya Masrafı Kararı
0

Finansbank Dosya Masrafı Tüketici Hakem Heyeti Karar Örneği

finansbankŞikayet Edilen           : Finansbank
Şikayet Konusu        : Dosya Masrafı
Karar Tarihi              : 11.04.2014

Olayın Özeti: Tüketici, Finansbank A.Ş.’den  25.08.2008   tarihinde kullanmış olduğu krediye istinaden kesilen    350,00 TL dosya masrafının iadesini talep etmektedir.

Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti:     10.02.2014 tarih ve   …. sayılı savunma yazımıza istinaden Finansbank A.Ş.’nin savunma yazılarında; Türk Ticaret Kanun’un 20. Maddesinde yer alan ”Tacir olan veya olmayan bir kimseye, ticari işletmesi ile ilgili iş veya hizmet görmüş olan tacir, münasip bir ücret isteyebilir” hükmü bankaların, tüm bankacılık hizmet işlemleri üzerinden ücret ve masraf tahakkuk ettirmesine izin vermektedir.hayat sigortası banka kredi taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda, hem kredilerin ödenebilirliğini güvence altına almak hem de müşterilerimizin maruz kalabilecekleri  riskler nedeniyle kendilerinin ve yakınlarının mağdur duruma düşmesini önlemek amacıyla müşterilerimizden ek teminat olarak sigorta yaptırılmasını talep etmektedir. Müşterilerle imzalanan sözleşmeler çerçevesinde gerçekleşmektedir. sözleşme her iki tarafın iradelerinin uyuşması ve mutabakatı ile imzalanır.tüketicinin vefatı halinde yasal olarak tüketici kredi borcunu bankaya ödemek zorunda olan mirasçılar yerine banka sigorta şirketine başvurur Ayrıca söz konusu işlemler bankamız uygulama ve prosedürleri dahilinde gerçekleştirilmekte olup, kanun ve mevzuata bir aykırılık içermemektedir.Müşterimizin şikayetine konu olan dosya masrafı ve Ekspertiz ücretinin   yukarıdaki bahsi geçen dayanaklar çerçevesinde tahsil edilmiş olup, iptali yada iadesinin mümkün  olamayacağını beyan  etmiştir.

İnceleme ve Gerekçe: Tüketicinin dosyası ve ekleri ile Şikayetlinin savunması incelenmiştir, 4077 sayılı kanun 10 maddesi uyarınca “Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerinde tüketici aleyhine değiştirilemez” Hükmü gereği, ayrıca genel kural olan yasaların geriye yürütülemeyeceği ilkesi ve yine kararın” Yürürlük” başlıklı 2. Maddesinde de “Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer” hükmü gereğince tüketici hukuken korunulmuştur.Yine Kanunun 6.maddesi gereğince Bakanlık tarafından çıkarılmış olan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şart Hakkında Yönetmeliğin “Haksız Şart” başlıklı 5. Maddesinde  “Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” Hükmüne yer verilmektedir. Bu bağlamda, tüketici akitlerinde yer alan haksız akit şartlarına ilişkin tarafların pazarlık gücünün eşit olmamasıyla değil, mal ve hizmetleri üreten ya da tedarik eden kişinin tüketiciye nazaran su olduğu yüksek ekonomik gücü kötüye kullanması ile ilgilenmiştir. Söz konusu direktifte, bir akit şartının taraflarca Münferit müzakere edilmiş olduğu hallerde de, eğer akdin genel olarak değerlendirilmesi neticesinde o şartın önceden formüle edilmiş standart bir şart olduğu anlaşılıyorsa, bu şart haksız olarak nitelendirilerek yasaklanması yoluna gidilmişti. hayat sigortası, deprem sigortası, ferdi kaza sigortası gibi sigortaları kredi verme işleminin. gerçekleştirilmesi sırasında gerçekleştirdikleri, bu sigortaları genellikle bankanın bağlantılı sigorta şirketleri üzerinden yaptıkları ve bu konuda tüketiciye bu talebi reddetme imkanı tanınmadığı sıkça görülmektedir. 4077 sayılı  6/1 maddesi, “satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden  tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır” demektedir tümüyle bankanın inisiyatifinde olduğu, bu işlem kabul edildiğinden Dosya Masrafı Hayat sigorta    kesintileri ile ilgili talebinin usul ve yasaya uygun olmadığı anlaşıldığı kanaati ile  aşağıdaki. hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Tüketicinin talebinin kabulüne; “Dosya Masrafı ”  adı altında tüketiciden haksız olarak alınan  350,00 TL’nin  Finans Bank A.Ş. tarafından tüketiciye iade edilmesine, itirazı kabil olmak üzere karar verildi.

NOT: 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22. maddesi uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ