Kredi ve Banka Haberleri
Elektrik Faturası Tüketici Kararı
0

Elektrik Faturası Tüketici Hakem Heyeti Karar Örneği

Şikayet Konusu          : Ayıplı Hizmet

Şikayet Tarihi             : 24.03.2015

Karar Tarihi                : 31.07.2015

Olayın Özeti: Şikayet eden şirket, şikayet edilenin müvekkil kuruma ….. nolu aboneliğe ait ödenmeyen elektrik tüketim borcu bulunduğunu, borçlu üzerine kayıtlı ….. nolu aboneliğe ait elektrik kullanım borcunun tahsili için davalı borçlu hakkında Antalya 13. İcra Müdürlüğü’nün 2014/….. Sayılı dosyası ile 19.08.2014 tarihinde icra takibi başlatıldığını, abone.net çıktısında da görüleceği üzere söz konusu takipte asıl alacak 162,36 TL, gecikme zammı 167,86 TL, %18 KDV’si 30,21 TL olmak üzere, toplamda 360,43 TL’nin icra gideri, vekalet ücreti ve takip tarihinden itibaren işleyecek yıllık %16,80 akdi faiz oranı ile tahsili talebinde bulunulduğunu, öncelikle talebinin kabulünü ve itirazın iptali ile takibin devamına, %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına, tüm yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep etmektedir.

Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili tüketiciden 06.04.2015 tarihli yazımızla savunma istenmiş, ancak yasal süre içerisinde savunma hakkını kullanmamıştır.

İnceleme ve Gerekçe: Şikayet edenin dosya ve eklerinin incelenmesinden sonra; şikayet edilen tarafından alacağın var olmadığına dair bilgi ve belge sunulamadığından ayrıca Tüketici Hakem Heyetinin icra inkar ve yargılama gideri konusunda karar verme yetkisi olmadığından dolayı aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Hüküm: Tüketicinin talebinin kısmen KABULÜNE,

  • Şikayet edilene ait 162,36 TL olan elektrik borcunun ilgili firmaya ödenmesine,
  • Gecikme zammı, KDV farkı, İcra gideri, vekalet ücreti ve yıllık faiz taleplerinin reddine,

NOT: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 70.  Maddesi’nin 3. fıkrası uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ