Kredi ve Banka Haberleri
Dil Eğitim Tüketici Kararı
0

Şikayet Konusu                    : Kapıdan Satış

Şikayet Tarihi                       :09.12.2015                       

Olayın Özeti: Tüketici, 07.11.2015 tarihinde kapısına gelen  … Yayıncılık) A.Ş. den kapıdan satış yöntemi ile 1.500,00 TL bedelle senet karşılığı dil eğitim seti aldığını, ancak dil eğitim setinden memnun kalmaması üzerine, kendisinin isteklerini yerine getirememesinden dolayı ve eksik dökümanları bulunduğundan kapıdan satış yöntemi ile satın aldığı firmaya  PTT aracılığı ile cayma ihtarnamesi gönderdiğini, ancak firmadan olumlu bir sonuç alamadığını, bu sebeple söz konusu imzalamış olduğu sözleşmenin iptal edilmesi yönünde karar verilmesini arz ve talep etmektedir.

Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili firmadan 10.12.2015 tarihli yazımızla savunma istenmiş, 23.12.2015 tarihinde firmanın daimi çalışana tebligat yapılmış, ancak ilgili firma toplantı tarihi itibariyle, yasal süre içerisinde cevap hakkını kullanmak istememiştir

İnceleme ve Gerekçe: Tüketicinin dosya ve eklerinin incelenmesinden sonra; şikayet konusu ürünle ilgili olarak Tüketicinin 6502 sayılı Kanun Yönetmeliği’nin 8. ve 9. Maddesi kapsamında yasal cayma hakkını süresi içerisinde kullandığının tespit ve kanaati doğrultusunda aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Hüküm: Tüketicinin talebinin kabulüne,

  • Sözleşmenin şikayet edilen firma tarafından iptal edilmesine ve şikayete konu ürünün tüketiciden geri alınmasına,
  • 6502 Sayılı Kanunun 70. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca, şikâyet dosyası için yapılan 30,00 TL tebligat ücretinin şikâyet edilen tarafından ödenmesine, şikâyet edilenden işbu 30,00 TL’nin 6183 Sayılı Yasa uyarınca tahsili için karar örneğinin şikâyet edilenin bulunduğu yerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne tebliğine, ödendiğine ilişkin alındı belgesi veya muhasebe işlem fişinin aslının veya noter onaylı örneğinin ….. Hakem Heyeti Başkanlığına iletilmesine, itirazı kabil olmak üzere karar verildi.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ