Kredi ve Banka Haberleri
Kablolu TV Tüketici Kararı
0

Olayın Özeti: Tüketici, 03.04.2012 tarihinde ……… iletişimde kablolu TV internet aldığını, başka bir adrese taşındığını, taşındığı adreste alt yapı olmadığı için hizmet olmadığından taahhüt etmiş olduğu aboneliğinin iptal edilmesi yönünde karar verilmesini karar verilmesini arz ve talep etmektedir.

 Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili firmadan 20.03.2015 tarihli yazımızla savunma istenmiş,  ilgili firma savunmasında özetle; ‘‘yararlanılan kampanya şartı şöyledir; kampanyanın süresi 24 ay olup, kurulum için gerekli cihazlar ve aktivasyon ücretleri taahhütname gereğince ücretsiz/indirimli olarak abonemize sunulmuştur. Taahhüt süresi dolmadan aboneliğin iptal edilmesi halinde abonemizden alınmayan işbu ücretler, sözleşme hükümleri gereğince talep edilmektedir. Abonemizden talep edilen ücret cayma bedeli değil, bedelsiz sunulan hizmet ve cihazların karşılığıdır’’ şeklinde cevap vermiştir.

 İnceleme ve Gerekçe: Tüketicinin dosyası ve eklerinin incelenmesinden sonra şikayetçinin taşındığı ve alt yapının bulunmadığından dolayı kimse hizmet karşılığı olmadan bir bedel ödemeye zorlanamayacağından ilgili sözleşmenin ilgili maddeleri (haksız şart) niteliğinde olduğu anlaşılmakta; ayrıca 6502 sayılı Kanunun 52. Maddesinin 4., 5. ve 6. Bendi kapsamında değerlendirilerek aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

 

HÜKÜM: Tüketicinin talebinin kabulüne, Sözleşmenin iptal edilerek, 31.12.2014 tarihinden sonra gelen tüm faturaların şikayet edilen firma tarafından iptal edilmesine, 6502 Sayılı Kanunun 70. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca, şikâyet dosyası için yapılan 27,00 TL tebligat ücretinin şikâyet edilen tarafından ödenmesine, şikâyet edilenden işbu 27,00 TL’nin 6183 Sayılı Yasa uyarınca tahsili için karar örneğinin şikâyet edilenin bulunduğu yerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne tebliğine, ödendiğine ilişkin alındı belgesi veya muhasebe işlem fişinin aslının veya noter onaylı örneğinin ……. Hakem Heyeti Başkanlığına iletilmesine, itirazı kabil olmak üzere karar verildi. 

  • NOT: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 70. Maddesi’nin 3. fıkrası uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.
  •          Altyapı Bulunmayan Kablolu TV ve İnternet Taahhüt’ünün İpta Edilmesi, kablolu tv alt yapısı yok, internet alt yapısı olmayan yer, internet hattı bulunmayan yerde sözleşme iptali, sözleşme iptali, kablolu tv tüketici hakem heyeti karar örneği, internet tüketici hakem heyeti karar örneği, hizmet karşılığı olmadan bedel ödenemeyeceğine dair karar, hizmet karşılığı olmayan kablolu tv, hizmet karşılığı olmayan internet, ayıplı mal karar örneği, tüketici hakem heyeti ayıplı mal kararı,

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ