Kredi ve Banka Haberleri
Akbank Hesap İşletim Ücretini Geri Alma
0

Aşağıda bankanıza ait hesap işletim ücreti Tüketici Hakem Heyeti Karar Örneğini veriyorum.

Akbank Hesap İşletim Ücreti Tüketici Hakem Heyeti Karar Örneğini

Şikayet Konusu                  : İşlem Masrafı
Şikayet Tarihi                     :11.06.2014
Karar Tarihi                : 13.02.2015

Olayın Özeti: Tüketici, Akbank T.A.Ş’den 2007 tarihinde kredi kullandığını İşlem Masrafı adı altında toplam 1,000,00TL bedel tahsil edildiğini, haksız yere alınan bu ücretin iadesinin sağlanmasını talep etmektedir.

Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili firmadan 09.07.2014 tarihli yazımızla savunma istenmiş, İlgili firma savunmasında;Şikayetçi müşterimiz tüketici kredisi sözleşmesi ve ödeme planını imzalayarak tüketici kredisi kullanmıştır. Tüketici kredisi sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olan ve şikayetçi tarafından imzalanan ödeme Planında dosya masrafı olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla şikayetçi kredinin tahsisi aşamasında dosya masrafının yer alması ve ödeme planının da davacı tarafından imzalanmış olması dosya masrafının davacı ile müzakere edildiğinin göstergesidir.Tüketici Kredilerinde masraf tahsil edilmesine ilişkin hukuki dayanak, bankacılık mevzuatında, Tüketici Kanunun diğer hükümlerinde ve Ticaret Kanununda yer almaktadır.Bu hükümler çerçevesinde tüketicinin talebinin reddi talep edilmektedir.

İnceleme ve Gerekçe: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 5. Maddesinde (Mülga 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4822 Sayılı Kanun ile değişik 6. Maddesi) sözleşmedeki haksız şart düzenlenmiştir. Satıcı ve sağlayıcının tüketici ile müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhinde dengesizliğe neden olan sözleşmenin koşulları haksız şart olarak kabul edilmiştir. Haksız Şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Sözleşme önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketici ile müzakere edilmediği kabul edilir.  Sözleşmeler bankalar tarafından matbu  ve standart olarak hazırlanmakta ve boş kısımlara rakam, isim ve adres bilgileri yazılarak doldurulmaktadır. Bu durumda tüketici ile müzakereden bahsedilemez ve her ne ad altında olursa olsun yapılan kesintiler haksız şart olarak olmaktadır   tespit ve   kanaati  doğrultusunda   aşağıdaki. hüküm kurulmuştur.

 HÜKÜM: Tüketicinin talebinin KABULÜNE;“ İşlem Masrafı” adı altında tüketiciden haksız olarak alınan 1,000,00TL’nin  şikayet edilen tarafından tüketiciye iade edilmesine,

6502 Sayılı Kanunun 70. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca, şikayet dosyası için yapılan 27,00 TL tebligat ücretinin şikayet edilen tarafından ödenmesine, şikayet edilenden işbu 27,00 TL’nin 6183 Sayılı Yasa uyarınca tahsili için karar örneğinin şikayet edilenin bulunduğu yerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne tebliğine, ödendiğine ilişkin alındı belgesi veya muhasebe işlem fişinin aslının veya noter onaylı örneğinin ….. Hakem Heyeti Başkanlığına iletilmesine,itirazı kabil olmak üzere karar verildi.

NOT: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 70.  Maddesinin 3. fıkrası uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ