Kredi ve Banka Haberleri
Gözlük Tüketici Kararı
0

Şikayet Konusu                      : 20 İş Günü  

Şikayet Tarihi                         : 08.10.2015

Olayın Özeti: Tüketici, 29.10.2014 tarihinde ……..  Optik Tic. A.Ş.’den 329,75 TL bedelle gözlük satın aldığını, ancak söz konusu ürünün gövde bağlantılarındaki sorunlardan dolayı ilgili firmaya servise göndermek için teslim ettiğini, hiçbir işlem yapılmadan geri geldiğini için tekrar servise verdiğini, ancak 20 iş gününü geçmesine rağmen kendisine bilgi verilmediğini, bu sebeple söz konusu ürünün yenisi ile değiştirilmesini değişim mümkün değil ise fatura bedelinin tarafına iade edilmesi yönünde karar verilmesini arz ve talep etmektedir.

Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili firmadan 14.10.2015 tarihli yazımızla savunma istenmiş, ilgili firma avukatının yaptığı savunmasında özetle; şikayet konusu ürün bir adet ……..  marka güneş gözlüğüdür. Müşteri üründeki sorunla ilgili olarak müvekkilin mağazasına başvurmuş, ürün kendisinden alınarak ithalatçısına teknik inceleme için gönderilmiştir. Orada yapılan incelemede üründe herhangi bir ayıp ya da kusur tespit edilmemiş, sorunun kullanıcı hatasından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır’’ şeklinde cevap vermiştir.

İnceleme ve Gerekçe: Tüketicinin ve firmanın belge ve eklerinin incelenmesi sonucunda, 6502 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanunun Garanti belgesi yönetmeliğinin 8. 9. Maddesinin (b bendi) göre 20 iş günü içerisinde tesliminin yapılmadığı anlaşıldığından ve tüketicinin talebine cevap verilmediğinin tespit ve kanaati doğrultusunda aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Hüküm: Tüketicinin talebinin kabulüne,

  • Şikayet edilen tarafından söz konusu ürünün yenisi ile değiştirilmesine, değişim mümkün değil ise fatura bedeli olan 329,75 TL’nin tüketiciye verilmesine,
  • 6502 Sayılı Kanunun 70. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca, şikâyet dosyası için yapılan 30,00 TL tebligat ücretinin şikâyet edilen tarafından ödenmesine, şikâyet edilenden işbu 30,00 TL’nin 6183 Sayılı Yasa uyarınca tahsili için karar örneğinin şikâyet edilenin bulunduğu yerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne tebliğine, ödendiğine ilişkin alındı belgesi veya muhasebe işlem fişinin aslının veya noter onaylı örneğinin ……….Hakem Heyeti Başkanlığına iletilmesine, itirazı kabil olmak üzere karar verildi.
ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ