Kredi ve Banka Haberleri
İcra İnkar Tazminatı Tüketici Kararı
0

Şikayet Konusu                :Çeşitli Masraflar + İcra İnkar Tazminatı  

Şikayet Tarihi                   29.05.2015                          

Olayın Özeti: Tüketici, …… bank A.Ş.’den 04.07.2007 tarihinde kredi kullandığını kendisinden Kredi Kullandırım Masrafı adı altında 600,00 TL, İstihbarat Ücreti adı altında 15,00 TL, Esnek Plan Ücreti adı altında 75,00 TL ve İpotek Tesis Ücreti adı altında 200,00 TL olmak üzere toplam 890,00 TL ücret aldığını,  alınan bu ücretin iadesi için Adana 14. Müdürlüğünün 2015/51** E. İcra takibine başlattıklarını, ancak itiraz edildiğini, bu sebeple haksız olarak alınan 890,00 TL’nin iadesine, İcra Takibine yapılan itirazın kaldırılarak takibini devamına, %20 İcra İnkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini arz ve talep etmektedir.

Şikâyet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili firmadan 18.08.2015 tarihli yazımızla savunma istenmiş, ilgili firma; ‘Bu düzenlemelerle birlikte Türk Ticaret Kanunu’nun Ücret İsteme Hakkı başlıklı 22. Maddesi, Tacir olan veya olmayan bir kimseye, ticari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmüş olan tacir münasip bir ücret isteyebilir. Bundan başka verdiği avanslar veya yaptığı masraflar için ödeme tarihinden itibaren faize de hak kazanır, düzenlemesi gereğince ve iş bu konuda Yargıtay karalarında da yer verildiği üzere ticari işletme olan Bankamız’ın ticari işletmesiyle ilgili olarak bir iş veya hizmet görmesi durumunda ücret isteme hakkı bulunmaktadır’’ şeklinde cevap vermiştir.

İnceleme ve Gerekçe: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 5. Maddesinde (Mülga 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4822 Sayılı Kanun ile değişik 6. Maddesi) sözleşmedeki haksız şart düzenlenmiştir. Satıcı ve sağlayıcının tüketici ile müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhinde dengesizliğe neden olan sözleşmenin koşulları haksız şart olarak kabul edilmiştir. Haksız Şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Sözleşme önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketici ile müzakere edilmediği kabul edilir.  Sözleşmeler bankalar tarafından matbu ve standart olarak hazırlanmakta ve boş kısımlara rakam, isim ve adres bilgileri yazılarak doldurulmaktadır. Bu durumda tüketici ile müzakereden bahsedilemez ve her ne ad altında olursa olsun yapılan kesintiler haksız şart olduğu, ayrıca ilgili bankanın ipotek tesis ücretini üçüncü bir kişiye yaptırdığına dair bilgi ve belge sunamadığı tespit edilmiştir. Tüketicinin istemiş olduğu İcra İnkar konusunda kanunla verilen bir yetkimiz olmadığı ve bu hususun yargılama ve muaraza gerektirmesi sebebi ile aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Tüketicinin talebinin kısmen KABULÜNE; Çeşitli Masraflaradı altında tüketiciden haksız olarak alınan 890,00 TL’nin şikâyet edilen tarafından tüketiciye iade edilmesine,

Tüketici Hakem Heyetleri’nin yargı mercii olmaması, vekalet ücretine ve İcra İnkar Tazminatına hükmetme konusuna kanunla verilmiş bir yetki ve görevlerinin de bulunmaması sebebi ile vekalet ücretine hükmedilmesi hukuken mümkün değildir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ